Gorące tematy:

Wsparcie młodzieży jako impuls dla wzmocnienia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie

01.05.2016 Fundacja Otwarty Dialog i „European Exchange” rozpoczęły realizację projektu „Wsparcie młodzieży jako impuls dla wzmocnienia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Głównym celem projektu jest motywowanie ukraińskiej młodzieży do rozwijania zainteresowań procesami i działalnością polityczną oraz angażowania się w spawy społeczne Ukrainy poprzez promowanie wartości demokratycznych i wymianę wiedzy o polityce, charakterze prawnym państwa i społeczeństwie.

Projekt trwa do końca roku i obejmuje wycieczki, seminaria, warsztaty oraz konferencje dla studentów z 4 regionów Ukrainy: Iwano-Frankowska, Odessy, Dniepropietrowska i Charkowa.

30 uczniów z Iwano-Frankowska, Odessy, Dniepropietrowska i Charkowa pokonało długą drogę do Brukseli i Berlina, żeby zobaczyć, jak działają Europejskie instytucje, spotkać z politykami i aktywistami współpracującymi z Ukrainą, w szczególności z młodzieżą.

Uczniowie spotkali się z posłami do Parlamentu Europejskiego i Bundestagu, urzędnikami Komisji Europejskiej, przedstawicielami MSZ Niemiec i Federalnego Urzędu Kanclerskiego, pracownikami organizacji pozarządowych i innych instytucji. Uczestnicy zadawali dużo skomplikowanych pytań, głównie o europejskich perspektywach dla Ukrainy i niezbędnych zmianach w kraju. Więcej szczegółów na temat wyjazdu niedługo pojawi się na naszej stronie i na profilu na Facebooku (wersja ukraińskojęzyczna).

W chwili obecnej zajmujemy się przygotowaniami do study week w Berlinie, który odbędzie się 05.09.2016-09.09.2016. Wśród 100 kandydatów wybraliśmy 30 wybitnych studentów, którzy wezmą udział w cyklu seminariów i konferencji w Berlinie.

Zobacz także: