Gorące tematy:

Kazachstan: Zażądajcie sprawiedliwości dla pracowników naftowych!

Przez ostatnie kilka miesięcy w Kazachstanie trwały procesy sądowe związane z tragicznymi wydarzeniami z 16 grudnia 2011 roku w mieście Zhanaozen. Półroczny konflikt pomiędzy robotnikami złóż naftowych a kierownictwem przedsiębiorstw za cichym przyzwoleniem i przy inercji władz, z konfliktu pracowniczego przerodził się w zamieszki, grabieże i niekontrolowane użycie siły przez policję, w wyniku czego śmierć poniosło siedemnaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych – zarówno protestujących robotników, jak i zwykłych obywateli Kazachstanu, którzy nie mieli nic wspólnego z konfliktem pracowniczym.

Na ławie oskarżonych zasiadło kilkadziesiąt osób, których zxaangażowanie w wydarzenia nie zostało potwierdzone. Wielu z nich zostało skazanych na różne okresy kary pozbawienia wolności. W ciągu całego procesu sądowego międzynarodowi obserwatorzy, przedstawiciele „Amnesty International”, „Human Rights Watch” i OBWE, obrońcy praw człowieka i dziennikarze zgłaszali poważne naruszenia jego przebiegu. Prawie wszyscy oskarżeni, a także niektórzy świadkowie zeznali w trakcie rozpraw, że w czasie śledztwa stosowano wobec nich tortury, ale proces sądowy nie został zawieszony na czas zbadania tych zarzutów. Proces sądowy przebiegał w warunkach ostrego napięcia w regionie i przy zastosowaniu środków porównywalnych ze stanem nadzwyczajnym.

Międzynarodowa organizacja związkowa żąda zrewidowania wyroków sądowych, przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie przypadków zastosowania tortur i prowokacji, a także uwzględnienia propozycji społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie dotyczącej zmiany przepisów krajowych, których zapisy przewidują odpowiedzialność za „podżeganie do nienawiści społecznej” i są wybiórczo wykorzystywane w celu wywarcia nacisku na działaczy związkowych, obrońców praw człowieka i działaczy społecznych Kazachstanu.

Zachęcamy Państwa do podpisania pisma z żądaniem sprawiedliwości dla pracowników naftowych i mieszkańców Kazachstanu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej LabourStart:

http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1463 

)

Źródło: LabourStart