Gorące tematy:

Julie Ward wzywa naczelników więzień do przestrzegania praw zakładników Putina

Europarlamentarzystka Julie Ward zwróciła się do naczelników kolonii i zakładów penitencjarnych, w których przebywają obywatele Ukrainy Gennadiy Afanasyev, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Oleg Sentsov i Oleksandr Kostenko. Niepokoją ją warunki, w jakich przetrzymywani są Ukraińcy, oraz fakt łamania praw człowieka przez pracowników rosyjskich więzień.

Ward jest zaniepokojona kondycją skazanych, w szczególności potrzebą zapewnienia im odpowiedniego leczenia i ciężkimi warunkami, w których przebywają. Wezwała do zapewnienia więźniom odpowiednich warunków i pomocy medycznej, a także wizytacji przedstawicieli organizacji pozarządowych broniących praw człowieka, umożliwienia kontaktu z bliskimi i prawnej reprezentacji.

Jak zwraca uwagę: humanitarne traktowanie, w tym dostęp do opieki zdrowotnej, jest zgodne z międzynarodowymi normami, w szczególności wytycznymi dotyczącymi traktowania więźniów, które to powinna przestrzegać i Rosja. 

Tymczasem do parlamentarzystki docierają informacje o torturach i nieludzkim traktowaniu, m.in. Karpyuka i Klykha, którzy zostali bezprawnie skazani za rzekome popełnienie przestępstw w latach 90. ubiegłego wieku i osadzeni w Republice Czeczeńskej. Ich proces był regularnie przekładany, co dodatkowo – m.in. ze względu na wysokie koszty podróży – uniemożliwiało członkom ich rodzin uczestniczenie w posiedzeniach sądu.

Zobacz:

  1. List Julie Ward do Vitaliya Nikolayeva ws. Olega Sentsova
  2. List Julie Ward do Sergeya Podzeyeva ws. Oleksandra Kostenki
  3. List Julie Ward do Seytemina Ibragimova ws. Mykoly Karpyuka i Stanislava Klykha
  4. List Julie Ward do Vasiliya Sedrisova ws. Gennadiya Afanasyeva

Czytaj także: