Gorące tematy:

Tunne Kelam zwraca uwagę naczelnikom więzień na warunki, w jakich przetrzymywani są M. Karpyuk, S. Klykh i O. Kostenko

Deputowany PE Tunne Kelam z Estonii w listach do naczelników więzień w Federacji Rosyjskiej, w których przetrzymywani są Ukraińcy Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh oraz O. Kostenko, wyraża zaniepokojenie stanem zdrowia osadzonych i przypomina, że ich złym traktowaniem narusza się podstawowe prawa człowieka.

Kelam w liście do Sergeya Leonidovicha Pozdeyeva powołując się na doniesienia, według których Kostenko, ukraiński obywatel jest przetrzymywany i sądzony za rzekomą obrazę innego obywatela Ukrainy na ukraińskiej ziemi, twierdzi, że rosyjskie władze nie mogą objąć tej sprawy swoją jurysdykcją. Jeśli przyjąć materiały tej sprawy, to do wydarzenia doszło 18 lutego 2014 w Kijowie, więc rozpatrywanie jej przez rosyjski sąd, zdaniem Kelama, jest bezprawne, co tylko potwierdza polityczny charakter prześladowania Kostenki.

Z kolei w piśmie zaadresowanym do Seytemina Seyd-Akhmedovicha Ibragimova wyraża zaniepokojenie stanem zdrowia Karpyuka i Klykha, którzy – według doniesień – cierpią na skutek przebywania w ekstremalnie ciężkich warunkach oraz nieludzkiego traktowania i tortur. Przypomina, że akty tortur, psychicznego czy fizycznego znęcania się lub presji, stanowią naruszenie praw zatrzymanych i podstawowych praw człowieka. „Jednocześnie Pan – jako naczelnik zakładu karnego – jest odpowiedzialny za zagwarantowanie, że prawa więźniów są respektowane, że udziela się im niezbędne leczenie oraz, że warunki ich przetrzymywania są zgodne z normami i regulacjami” – pisze Kelam do Ibragimova. Tę kwestie poruszył także w piśmie do Pozdeyeva.

Deputowany w obu listach podkreśla, że sprawy Karpyuka, Klykha i Kostenki nie są odosobnione, gdyż wielu ukraińskich obywateli jest nielegalnie przetrzymywanych w Rosji. Jednocześnie przestrzega obu naczelników, że te sprawy są szczegółowo monitorowane przez Parlament Europejski i jego członków. Prosi także o zaktualizowane informacje na temat warunków przetrzymywania uwięzionych, stanie ich zdrowia oraz o zapewnienie, ze otrzymują oni niezbędną pomoc medyczną. Apeluje o zadbanie o to, by Ukraińcy nie byli przedmiotem złego traktowania i by swobodnie mogli ich odwiedzać prawnicy, członkowie rodzin oraz przedstawiciele państwa ukraińskiego.

  1. Pobierz list Tunne Kelama do Sergeya Leonidovicha Pozdeyeva
  2. Pobierz list Tunne Kelama do Seytemina Seyd-Akhmedovicha Ibragimova

Czytaj także: