Gorące tematy:

Prezentacja ODF i panel dyskusyjny w Kőszeg

29 czerwca, letni uniwersytet w Kőszeg (Węgry) „Europa na rozdrożu” – temat, który w tym roku zdominował debatę publiczną, stał pod znakiem Ukrainy i bardziej kompleksowego podejścia do Europy Centralnej.

Przedstawicielka Fundacji Otwarty Dialog Christine Brandauer w ramach spotkania opowiedziała o tym jaką rolę na Ukrainie po EuroMajdanie odgrywa społeczeństwo obywatelskie, NGO oraz zagraniczni darczyńcy; oraz w jakim stopniu odpowiadają oni na bieżące wyzwania i szansy, oraz wspomagają proces reform. 

Pytania dotyczące przyszłości Ukrainy, roli społeczeństwa obywatelskiego, krajowych organizacji i międzynarodowych NGO były dyskutowane w ramach panelu, w którym uczestniczyli m.in. Ivan Baba, Wice-dyrektor iASK, Smaranda Enache, założycielka i współprzewodnicząca Liga Pro Europe, Kalman Petőcz, Academia Istropolitana Nova i Tadeusz Iwanski z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie.