Gorące tematy:

Centrum “Ukraiński Świat” zakończyło swoją działalność. Pomogło 30 tysiącom Ukraińców

Po ponad dwóch latach działalności Fundacja Otwarty Dialog zamknęła warszawskie centrum “Ukraiński Świat”. Było to pierwsze i największe centrum pomocy dla licznie przybywających do Polski Ukraińców. Od początku działalności udzieliło pomocy ponad 30 000 osób.

W “Ukraińskim Świecie”, prowadzonym w historycznym lokalu przy ul. Nowy Świat 63 w Warszawie, promowana była ukraińska kultura, prowadzono projekty integracji imigrantów ze społecznością polską, toczyły się poświęcone Ukrainie i krajom wschodnim debaty na tematy społeczne i polityczne. Centrum odwiedzali wybitni ukraińscy i polscy intelektualiści, dziennikarze, działacze społeczni i politycy. Odbywały się w nim pokazy filmów, wystawy obrazów i karykatur, funkcjonowało pierwsze na świecie Muzeum Majdanu i ukraińska biblioteka. Ćwiczył w nim Ukraiński Teatr Eksperymentalny, prowadzone były zajęcia hopaka bojowego, spotkania bractwa kozackiego, próby zespołów wokalnych, a także transmisje wydarzeń sportowych.

Fundacja Otwarty Dialog zapewniała także liczne formy pomocy dla imigrantów: bezpłatną pomoc psychologiczną (istotną w przypadku osób z objawami stresu postraumatycznego, nabytego w wyniku wydarzeń na Majdanie i wojny z Rosją), kursy języka polskiego, ukraińskiego, angielskiego i niemieckiego oraz porady w zakresie legalizacji pobytu, uzyskiwania statusu uchodźcy i innych form ochrony na terytorium Polski, poszukiwania i podejmowania pracy, a także mieszkania oraz szkół dla dzieci. Porady prawne były możliwe dzięki okresowo dyżurującym prawnikom. Członkowie zespołu “Ukraińskiego Świata” wspierali ośrodki dla uchodźców i Urząd ds. Cudzoziemców jako tłumacze i mediatorzy kulturowi, prowadzili również warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ukraiński Świat” był przedmiotem licznych publikacji w mediach zagranicznych dotyczących stosunku Polski do imigrantów, stanowiąc wybijający się, pozytywny przykład kooperacji władz i organizacji pozarządowych na polu rozwiązania problemów migracyjnych.

W 2015 r. w centrum odbywały się codzienne, otwarte dla mieszkańców stolicy i turystów koncerty chopinowskie, organizowane razem ze Stowarzyszeniem Smolna.

Centrum stało się ważnym ośrodkiem dystrybucji pomocy humanitarnej – zarówno dla potrzebujących w Polsce, jak i przesiedleńców oraz żołnierzy na Ukrainie. To stąd wyjeżdżały słynne transporty hełmów i kamizelek kuloodpornych dla członków ukraińskich batalionów ochotniczych. W roku 2014 r. Fundacja Otwarty Dialog i EuroMaidan-Warszawa przekazały pomoc o wartości przeszło 1 miliona złotych. W “Ukraińskim Świecie” prowadzone były zbiórki na rzecz wsparcia Ukrainy.

Działalność centrum nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony warszawskiego samorządu i zaangażowania setek wolontariuszy – zainteresowanych Ukrainą Polaków, jak i Ukraińców mieszkających w Polsce.

Naszym obowiązkiem jest podziękowanie władzom miasta Warszawa i Dzielnicy Śródmieście, jak również naszym partnerom i wolontariuszom. Bez nich “Ukraiński Świat” nie mógłby funkcjonować i stać się tak potrzebnym i rozpoznawalnym miejscem na mapie stolicy. Przyświecała nam idea miejsca otwartego – dlatego zaprosiliśmy do współpracy naszych przyjaciół z EuroMaidanu-Warszawa, wspieraliśmy inicjatywy m. in. Fundacji Ternopilskiej, Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy i Ambasady Ukrainy w Polsce, niezliczonych inicjatyw i organizacji ukraińskich, realizowaliśmy konferencje naukowe razem z Uniwersytetem Warszawskim. Wszyscy razem współtworzyliśmy to miejsce – wspomina Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog.

Liczba przybywających do Polski Ukraińców stale się zwiększa, co oznacza, że potrzeby integracyjne są ogromne. Dlatego nie chcemy definitywnie zakończyć działalności – planujemy jej zawieszenie do czasu pozyskania nowego lokalu, z klarowną sytuacją własnościową, a przede wszystkim, umożliwiającego dalsze funkcjonowanie centrum, finansowania. Zamierzamy uruchomić je w przyszłości w jeszcze bardziej ambitnej formule – dodaje przedstawiciel Otwartego Dialogu.

Według posiadanych przez nas informacji lokal jest przedmiotem sporu sądowego władz miasta ze spadkobiercami jego przedwojennych właścicieli.

***

Centrum Informacyjne dla Obywateli Ukrainy zostało uruchomione z inicjatywy Urzędu m. st. Warszawy i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 21.02.2014 r. we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Strażą Graniczną oraz organizacjami pozarządowymi w związku z wydarzeniami na kijowskim Majdanie. W tym okresie pojawili się w Polsce pierwsi potrzebujący pomocy Ukraińcy – zagrożeni prześladowaniami oraz ranni aktywiści Majdanu i ich rodziny. Przejmując odpowiedzialność od miasta i rozszerzając zakres działalności, 07.04.2014 r. Fundacja Otwarty Dialog razem z EuroMaidanem-Warszawa dokonały oficjalnego otwarcia działalności centrum “Ukraiński Świat”. Było to możliwe dzięki porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.