Gorące tematy:

Podczas zatrzymania Bolata Atabaeva użyto brutalnej siły

Pojawiła się informacja, że w dniu 15.06.2012 r. podczas zatrzymania słynnego reżysera teatralnego Bolata Atabaeva użyto brutalnej siły fizycznej.

Według portalu informacyjnego „Respublika”, która powołuje się na własne źródła związane z  organami ścigania, podczas zatrzymania w dniu 15.06.2012 r. Bolat Atabaev został pobity przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Reżyser nadal ma siniaki na ciele. Jak podaje „Respublika”, podczas pobicia B. Atabaeva szczególną gorliwość wykazywał pracownik operacyjny  KBN A.M. Nurgaliev. Kiedy B. Atabaev powiedział, że tak tego nie zostawi, Nurgaliyev odpowiedział mu: „Najpierw musisz to udowodnić!”.

Fakt, użycia brutalnej siły fizycznej w stosunku do Bolata Atabaeva został potwierdzony przez jego adwokata Gulnar Zhandosovą, która spotkała się z nim w dniu 26.06.2012 r. Według G. Zhandosovej, Bolat Atabaev potwierdził, że podczas jego zatrzymania w Almaty funkcjonariusze KBN użyli brutalnej siły. „Wcześniej o użyciu wobec niego brutalnej siły mówili jego sąsiedzi. Teraz, jako że fakt ten został potwierdzony, złożymy skargę do Mangistauskiej Prokuratury Obwodowej oraz do Prokuratury miasta Zhanozen”, – mówi G. Zhandosova.

Fundacja Otwarty Dialog wyraża obawę o życie i bezpieczeństwo Bolata Atabaeva. Zwracamy się do władz Kazachstanu z żądaniem przestrzegania wziętych na siebie zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie ochrony praw i wolności. Fundacja Otwarty Dialog zauważa, że Kazachstan, jako sygnatariusz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), nie przestrzega Art. 7 (wolność od tortur i złego traktowania) oraz Art. 10 (prawo do humanitarnego traktowania osób przebywających w areszcie lub zakładzie karnym) MPPOiP.