Gorące tematy:

Młodzież z Ukrainy w Brukseli i Berlinie

W dniach od 30 maja do 3 czerwca w ramach projektu pn. Wsparcie młodzieży jako impuls dla wzmocnienia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie grupa uzdolnionej młodzieży z Iwano-Frankowska i okolic przebywała na wizycie studyjnej w Brukseli i w Berlinie.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, prowadzimy razem z European Exchange. W ramach wizyty spotkaliśmy się z pracownikami organizacji pozarządowych, posłami do Parlamentu Europejskiego i Bundestagu, urzędnikami Komisji Europejskiej, European Endowment For Democracy, Federalnego Urzędu Kanclerskiego, MSZ Niemiec i innych instytucji.

Ze strony dzieci padały pytania dotyczące walki z korupcją, sposobów na rozwój kraju oraz tego, co zwykły obywatel może zrobić dla ojczyzny. Dzieci rozumieją, że aby było nowe państwo, trzeba zaczynać od samego siebie. Specjaliści, z jakimi się spotkaliśmy, podkreślali konieczność stworzenia niezależnych mediów, a także wprowadzenia pełnej reformy sądownictwa i organów ścigania. Było intensywnie, ale wszyscy wrócili z ogromną dawką nowej, cennej wiedzy. Grupę pilotowała Agnieszka Piasecka z biura ODF w Kijowie.