Gorące tematy:

Centralny Komitet Wyborczy (CIK) otrzymał informacje dotyczące naruszania zasad obowiązujących podczas tworzenia dzielnicowych komisji wyborczych

W dniu 11 marca Centralny Komitet Wyborczy poprosił Prokuraturę Generalną o dokonanie sprawdzenia informacji dotyczących naruszenia obowiązujących zasad, przedstawioną w piśmie do Centralnego Komitetu Wyborczego przez kierownika astańskiego oddziału OSDP (Ogólnonarodowa Socjaldemokratyczna Partia) Serikbaj Alibajewa.

Przede wszystkim, chodzi o naruszenie zasad obowiązujących podczas tworzenia dzielnicowych komisji wyborczych w Astanie i niedopuszczalną przez prawo ingerencję Akimatów w działalność tych ostatnich.

Zgodnie z informacjami Alibajewa z punktu widzenia obowiązującego prawa nie wiadomo przez kogo i kiedy zostali „wybrani” i „mianowani” szefowie ponownie utworzonych komisji wyborczych.

Odnotowano przypadki, kiedy nie odbyło się pierwsze posiedzenie z udziałem członków komisji wyborczych. Niektórzy przedstawiciele astańskiego oddziału OSDP włączeni do składu dzielnicowych komisji wyborczych od Nr 201 do Nr 209 i Nr 213 nie zostali zaproszeni na pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.

Wśród naruszeń odnotowano nieterminowe zawiadomienie członków komisji o wyznaczonych zebraniach lub całkowity brak informacji na ich temat.

Żródło: http://www.zonakz.net/articles/33596