Gorące tematy:

Wizyta w Sejmie RP ukraińskich działaczy i dziennikarzy

17 maja br. przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog wspólnie z grupą samorządowców i aktywistów z Ukrainy odwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz spotkali się z Panią Poseł Sejmu RP – Małgorzatą Gosiewską.

Podczas spotkania z panią poseł rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji na Ukrainie, postępowaniach w procesie decentralizacji, walce z korupcją oraz nowych wyzwaniach na drodze reformowania Ukrainy. Poruszyliśmy także kwestię pomocy polskich ekspertów we wprowadzaniu reform oraz zastosowaniu polskiego doświadczenia na drodze ich szybkiej implementacji.

Wizyta ta odbyła się w ramach projektu “Europa na własne oczy”, organizatorami którego są Instytut Edukacji Politycznej, Fundacja Otwarty Dialog, Konrad Adenauer Stiftung Ukraine oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA koło w Tychach. Celem programu jest integracja ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego z europejskim. Uczestnikami są przedstawiciele lokalnych samorządów, dziennikarze, liderzy organizacji społecznych oraz aktywiści. W ramach programu uczestnicy odwiedzą m.in. Urząd Miasta Lublin, Sejm RP, Deutscher Bundestag oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN (Auswärtiges Amt).

Za zorganizowanie spotkania oraz wycieczki po Sejmie RP serdecznie dziękujemy Pani Poseł Małgorzacie Gosiewskiej.