Ukraina nie zgadza się na wizytację Podkomitetu ds. prewencji ONZ . R. Harms w apelu do rządu

30 maja 2016 | Autor: Redakcja serwisu

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin