Gorące tematy:

Akademia Legalizacji Pobytu i Aktywizacji Zawodowej Obcokrajowców w Polsce – oficjalne otwarcie

30 marca w centrum “Ukraiński Świat” odbyło się oficjalne otwarcie Akademii Legalizacji Pobytu i Aktywizacji Zawodowej Obcokrajowców w Polsce, którą Fundacja “Otwarty Dialog” organizuje w ramach Open Europe Group wspólnie z Fundacją Ternopilską i Fundacją EuroMaidan-Warszawa.

Pierwsze zajęcia dotyczyły legalizacji pobytu. Pracownik Fundacji “Otwarty Dialog” Alena Zelianko, która latem 2014 i 2015 roku pracowała jako wolontariusz w Wydziale ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tłumaczyła uczestnikom Akademii, na czym polega różnica między takimi dokumentami, jak karta pobytu czasowego, karta rezydenta, karta Polaka, wiza, oraz w jakich sytuacjach należy odpowiedni dokument wyrobić. Wyjaśniła – z perspektywy urzędnika – jakich błędów najczęściej dopuszczają się cudzoziemcy, składając dokumenty, oraz jak ich uniknąć. Potem odpowiadała na wszystkie pytania uczestników spotkania.

Kolejne zajęcia Akademii odbędą się 6 kwietnia o godz. 18.00 w centrum “Ukraiński Świat“.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu! Wszystkie zajęcia w Akademii są BEZPŁATNE.