Gorące tematy:

PE przyjął rezolucję o wolności słowa w Kazachstanie

W czwartek 10 marca 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą wolności słowa w Kazachstanie. Przyjęcie rezolucji poprzedziła debata, w której zwrócono uwagę na pogorszenie się sytuacji w dziedzinie praw człowieka w Kazachstanie, w szczególności rozszerzenie szykan wymierzonych w niezależne media, w tym portal Nakanune i grupę medialną Respublika zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. Europarlamentarzyści wezwali Kazachstan do natychmiastowego uwolnienia aktywistów, dziennikarzy i więźniów politycznych oraz do zastosowania się do umów międzynarodowych, które nakładają na Astanę obowiązek przestrzegania praw człowieka.

Rezolucja i debata były pokłosiem śniadania zorganizowanego przez eurodeputowaną Marju Lauristin (Estonia, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów) oraz Fundację Otwarty Dialog w Parlamencie Europejskim 28 stycznia br., poświęconego wolności mediów w Kazachstanie i prześladowaniu niezależnych dziennikarzy i blogerów

Oświadczenia organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka dotyczące wolności słowa w Kazachstanie oraz spraw Nakanune i Respubliki dostępne są poniżej: