Gorące tematy:

Polsko-Ukraiński Program Rozwoju i Szkolenia Pracowników Ochrony Zdrowia Ukrainy

Pomysł utworzenia Polsko-Ukraińskiego Programu Rozwoju i Szkolenia Pracowników Ochrony Zdrowia Ukrainy pojawił się w Polsce na przełomie lat 2013-2014 jako naturalna reakcja na wydarzenia w Ukrainie.

Grupa inicjatywna lekarzy pochodzenia ukraińskiego, którzy mieszkają i pracują w różnych krajach Europy, postanowiła wspierać europejskie aspiracje Ukrainy przynajmniej w ich aspekcie medycznym, a mianowicie stworzyć lekarzom i pielęgniarkom ukraińskim realne możliwości odwiedzania polskich szpitali,  a ukraińskim studentom medycyny – polskich uczelni medycznych.

Pomysł ten został poparty przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy i Ministerstwo Zdrowia RP.

23.12.2015 r. Koordynator Programu w Polsce, R. Romanyshyn wręcza podziękowania za wsparcie działań Programu w 2015 roku nowemu Ministrowi Zdrowia RP K. Radziwiłłowi i dyrektorowi szpitala ginekologiczno-położniczego św. Zofii w Warszawie W. Puzynie

Program ruszył w kwietniu 2014 r.

Głównym celem Programu na lata 2014 – 2015 było zapoznanie się lekarzy ukraińskich z poziomem i możliwościami polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Program koncentruje się na nowoczesnych, opartych na medycynie dowodowej, metodach diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych (przewlekłych chorób niezakaźnych).

W okresie od września 2014 r. do grudnia 2015 r. w Programie uczestniczyło ponad 500 lekarzy, pielęgniarek i studentów.

Główne wnioski płynące z tego etapu Programu to:

  1. Poziom polskiej medycyny odpowiada poziomowi ogólnoeuropejskiemu.
  2. Doświadczenie Polski w zakresie przekształcenia postradzieckiego systemu ochrony zdrowia w system europejski i wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest niezwykle przydatne dla Ukrainy.
  3. Zainicjowano projekt Programu  „Polski Erasmus+  dla Ukrainy medycznej” dla studentów medycyny.
  4. Istnieją idealne warunki dla wzajemnej współpracy polskich i ukraińskich uczelni medycznych.

W związku z tym, w harmonogramie Programu na rok 2016, uzgodnionym przez stronę polską i ukraińską, ustalono następujące priorytety:

1. Przeprowadzenie kursów – seminariów przygotowania podyplomowego w Warszawie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz w warszawskich szpitalach.

Kursy te obejmują podstawowe specjalności lekarskie, które zajmują się chorobami cywilizacyjnymi oraz związanymi z nimi schorzeniami.
Przede wszystkim są to: kardiologia, pulmonologia, endokrynologia, alergologia, neurologia, położnictwo i ginekologia, neonatologia, medycyna rodzinna i pediatria.

Kursy są zorganizowane w taki sposób, aby główni specjaliści, kierownicy i szefowie oddziałów specjalistycznych placówek medycznych w teorii i praktyce zapoznali się z doświadczeniem organizacji odpowiednich specjalistycznych jednostek medycznych w Polsce (kardiologicznej, pediatrycznej, endokrynologicznej, medycyny rodzinnej itd.), a  lekarze – z nowoczesnymi metodami diagnozowania, leczenia i rehabilitacji schorzeń z zakresu poszczególnych specjalności lekarskich, które nie rozwijają się w Ukrainie.

Bardzo ważną zaletą kursów jest to, że organizatorzy Programu przygotowali konkretne, obopólnie korzystne propozycje polskich szpitali dla swoich ukraińskich kolegów.

To w znacznej mierze pomaga rozwiązać kwestię finansowania wizyt ukraińskich lekarzy oraz opracowywać projekty horyzontalne między szpitalami.

2. W harmonogramie Programu są również przewidziane działania dla pracowników miejskich i regionalnych wydziałów ochrony zdrowia.
Przede wszystkim jest to uczestnictwo w seminariach, pozwalających zapoznać się z polskim doświadczeniem reformowania służby zdrowia i wprowadzenia ubezpieczenia zdrowotnego na poziomie regionalnym.
Jednym z kluczowych obszarów Programu jest współpraca między polskimi i ukraińskimi uczelniami medycznymi.

W 2016 roku przewiduje się rozwój tego kierunku poprzez nawiązanie i utrzymywanie bezpośrednich poziomych kontaktów między wydziałami współpracy międzynarodowej ukraińskich i polskich uczelni medycznych.
Prace te są koordynowane przez PP „Centrum Programów Międzynarodowych Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy”, gdzie organizowane są seminaria przygotowujące pracowników wydziałów współpracy międzynarodowej uczelni medycznych do nowego formatu współpracy, opartego na obopólnie korzystnej współpracy.

Bezpośrednim organizatorem Programu w roku 2016 jest Fundacja Otwarty Dialog (Polska – Ukraina), która zapewnia wsparcie w wyjazdach lekarzy ukraińskich – od wydania zaproszeń, poręczenia za każdego uczestnika, do wysokojakościowych kontaktów ukraińskich lekarzy z polskimi kolegami.
Z harmonogramem wydarzeń Polsko-Ukraińskiego Programu Praktyki Zawodowej i Doskonalenia Zawodowego dla Lekarzy Ukraińskich w Warszawie w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz informacjami odnośnie warunków uczestnictwa w programie można zapoznać się TUTAJ.

Zobacz także: