Gorące tematy:

Program Medyczny – w jakim celu powstał?

Polsko-Ukraiński Program Rozwoju i Szkolenia Pracowników Ochrony Zdrowia Ukrainy obejmuje lekarzy, pielęgniarki, studentów, organizacje ochrony zdrowia, naukowców oraz wykładowców zza naszej wschodniej granicy. Ma na celu umożliwienie jak największej liczbie uczestników programu odwiedzin polskich szpitali, uczelni medycznych, organów zarządzania systemem opieki zdrowotnej oraz naukowych instytucji medycznych.

Autor programu chce także umożliwić jak największej liczbie uczestników programu rozpoczęcie współpracy zawodowej z polskimi szpitalami, uczelniami medycznymi, organami zarządzania systemem opieki zdrowotnej oraz naukowymi instytucjami medycznymi. Zakładana współpraca ma odbywać się na warunkach korzystnych dla obu stron.

Program przebiegać ma w 6 krokach, które obejmują m.in. 1-2 dniowy staż w polskich szpitalach lub uczelniach medycznych, kursy polskiej terminologii medycznej czy staż lub praktyki w polskich szpitalach, uczelniach medycznych, instytucjach naukowych.

Idea programu zakłada, że ukraińscy medycy mają możliwość samodzielnie ukierunkować swoją karierę zawodową oraz znaleźć swoje miejsce w europejskim systemie medycznym. Autorem programu jest Ruslan Romanyszyn – koordynator programów medycznych Fundacji Otwarty Dialog.