Gorące tematy:

O polsko-ukraińskiej współpracy medycznej. Spotkanie w „Ukraińskim Świecie”

W jaki sposób ukraińscy lekarze i pielęgniarki mogą poznawać standardy funkcjonowania i nowoczesne metody europejskiej medycyny? Czy i jak mogą pomóc polskiej służbie zdrowia? Te i inne pytania pojawiły się podczas spotkania przedstawicieli polskich i ukraińskich służb medycznych, zorganizowanym przez Fundację Otwarty Dialog oraz Centrum Programów Międzynarodowych Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy.

W dyskusji, która odbyła się 29 lutego 2016 roku w centrum „Ukraiński Świat”, wzięli udział m.in.:

  • Jurij Fisun, Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy;
  • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
  • Krzysztof Królikowski, Pełnomocnik Prezesa Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej;
  • Grażyna Wójcik, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego;
  • Rusłan Romanyszyn, ekspert WHO, koordynator programu medycznego Fundacji Otwarty Dialog.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Wasyl Jordan z Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Lyudmyla Kozlovska i Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog.

Głównymi tematami spotkania były:

1. Obecne zapotrzebowaniе polskiego systemu medycznego na lekarzy z Ukrainy/zagranicy. Propozycje, bariery, rozwiązania.
2. Nowa formuła współpracy polskich szpitali i uczelni medycznych z ukraińskimi lekarzami.
3. Otwartość polskiego rynku pracy na ukraińskie pielęgniarki oraz zapotrzebowanie ukraińskich pielęgniarek na pomoc z Polski.
4. Innowacyjne metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, obecne w Polsce, brakujące na Ukrainie. Ich dostępność i sposoby wprowadzania dla ukraińskich pacjentów i lekarzy.

Jak wyjaśniał Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog skala zainteresowania polskim rynkiem naukowo-szkoleniowym z zakresu ochrony zdrowia, jak i rynkiem pracy jest ogromna. W całym 2015 roku do Polski na 1-2 dniowe szkolenia przyjechało łącznie ok. 800 osób z Ukrainy. W miesiącach wrzesień-grudzień przyjazdy te zintensyfikowały się, wówczas to Polskę odwiedziło 500 osób, zarówno lekarzy jak i studentów medycyny.

Ruslan Romanyszyn, koordynator programów medycznych Fundacji dodał z kolei, że taki sam głód wiedzy mają ukraińskie pielęgniarki i położne, którym bardzo zależy na tym, żeby zobaczyć z bliska jak działa polski system opieki zdrowotnej w ramach struktur europejskich.