Gorące tematy:

Rosyjska opozycja żąda Listy Savchenko

Przedstawiciele rosyjskiej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego uczestniczący w obradach Forum Wolnej Rosji w Wilnie (Litwa) w dn. 9-10.03.2016 r. na zakończenie wydarzenia przyjęli uchwałę wspierającą wprowadzenie personalnych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za prześladowanie ukraińskiej pilotki i deputowanej Rady Najwyższej Ukrainy, Nadii Savchenko.

Uchwała została przyjęta przez aklamację. W trakcie Forum liczni przedstawiciele środowisk opozycyjnych, niezależnych mediów, gremiów eksperckich i organizacji pozarządowych z Rosji (jak również przebywający na emigracji wymuszonej względami politycznymi) wyrażali swoje poparcie dla odbywających się na całym świecie akcji #FreeSavchenko.

Lista Savchenko została po raz pierwszy zaprezentowana 13 lutego 2015 r. na konferencji prasowej ekspertów (współpracujących z zespołem adwokatów Savchenko) Fundacji Otwarty Dialog w Kijowie. 6 kwietnia 2015 r. partia Batkivshchyna złożyła projekt uchwały wspierającej Listę Savchenko i będące jej pochodną sankcje do Rady Najwyższej Ukrainy, następnie 22 kwietnia 2015 r. odbyło się głosowanie, a uchwała została podpisana przez Volodymyra Groysmana 27 kwietnia 2015 r. 8 marca br. na poziomie międzynarodowym inicjatywę wsparło 57 europarlamentarzystów na czele z Petrasem Austreviciusem (Litwa, grupa polityczna Liberałów i Demokratów – ALDE) i Rebbeką Harms (Niemcy, grupa polityczna Zieloni).

9 marca 2016 r. 5 europejskich ministrów spraw zagranicznych (Polska, Litwa, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania) zaapelowało do Federiki Mogherini, Wysokiej Przedstawiciel UE ds. zagranicznych o uwolnienie Savchenko i wprowadzenie sankcji wobec Rosji.

W trakcie manifestacji solidarności z Nadią i sprzeciwu wobec jej bezprawnego uwięzienie w Warszawie, organizowanej przez EuroMaidan Warszawa i Fundację Otwarty Dialog pod Ambasadą Rosji w Warszawie 09.03 br., podpisy pod petycją domagającą się natychmiastowego zwolnienia Savchenko i wprowadzenia opartych o listę sankcji podpisało się blisko 300 osób. Tego samego dnia Sejm RP przyjął jednogłośnie uchwałę żądającą od władz Rosji zwolnienia ukraińskiej bohaterki.

W Forum Wolnej Rosji w Wilnie aktywnie udział wzięli m. in. Garri Kasparov, Bożena Ryńska, Andrey Illarionov, Yevgeniy Chychvarkin, Alfred Kox, Yevgeniya Chyrikova, Zoya Svietova, Lev Ponomariov, Illia Ponomariov i wielu innych. “Listę Savchenko” otwiera prezydent FR Vladimir Putin, obok którego znajdują się na niej również rosyjscy decydenci polityczni najwyższego szczebla (m. in. przewodniczący Dumy Państwowej Sergey Naryshkin) oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w uprowadzenie, uwięzienie, oskarżenie, wymuszone obserwacje psychiatryczne i farsę procesu sądowego (m. in. kierownicy i pracownicy służb bezpieczeństwa, prokuratorzy, sędziowie: dyrektor FSB Aleksander Bortnikov, naczelnik Komitetu Śledczego FR Aleksander Bastrykin, lider samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej Igor Plotnitsky).

Wskutek ciągłych konsultacji Fundacji Otwarty Dialog z prawnikami Nadii Savchenko oraz ekspertami, w tym przedstawicielami demokratycznej rosyjskiej opozycji, pierwotna lista została poszerzona o dodatkowe nazwiska osób, które również aktywnie przyczyniły się do nielegalnego przetrzymywania Nadii Savchenko w Rosji.

Lista ujęta w uchwale jednogłośnie przyjętej podczas Forum Wolnej Rosji zawiera 49 nazwisk, nadal z prezydentem Rosji, Vladimirem Putinem na czele.

Intensywne działania na rzecz wprowadzenia w życie “Listy Savchenko” są prowadzone w różnych krajach światach przy aktywnym udziale ukraińskich i wspierających Ukrainę organizacji, jak również zachodnich polityków zaangażowanych we wsparcie Ukrainy.