Gorące tematy:

Sankcje dotyczące listy Savchenko powinny stać się instrumentem prewencyjnym przeciwko represjom Kremla

W dniu 08.03.2016 r. z pismem do Wysokiej Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federici Mogherini zwróciło się 57 posłów do Parlamentu Europejskiego, apelując o zainicjowanie na poziomie UE wprowadzenia sankcji personalnych przeciwko osobom mającym związek z porwaniem i nielegalnym ściganiem karnym Nadii Savchenko. „My, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, jesteśmy przekonani, że Unia Europejska powinna niezwłocznie zareagować na niejednokrotne hańbiące i rażące naruszenia międzynarodowego prawa i mińskich porozumień przez Federację Rosyjską”, – napisano w piśmie.

Obecnie już 5 krajów UE – Wielka Brytania, Litwa, Polska, Rumunia i Szwecja – poparły ideę wprowadzenia takich sankcji.

Lista osób, przeciwko którym europarlamentarzyści proponują wprowadzenie sankcji, została sporządzona na podstawie „Listy Savchenko” przygotowanej przez Fundację Otwarty Dialog.

Nasza organizacja wyraża szczerą wdzięczność deputowanym Parlamentu Europejskiego, którzy wystąpili w obronie Nadii Savchenko. Jesteśmy również wdzięczni tysiącom aktywistów na całym świecie, którzy wzięli udział w globalnej akcji #FreeSavchenko.

Uwzględniając gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia Nadii Savchenko w związku z ogłoszoną przez nią tzw. suchą głodówką, apelujemy do Federiki Mogherini oraz właściwych organów UE o niedopuszczenie do powtórzenia sytuacji, jaka miała miejsce z Sergeyem Magnitskim, kiedy to sankcje przeciwko osobom mającym związek z jego prześladowaniem zostały wprowadzone dopiero po śmierci więźnia politycznego.

Dopóki istnieje szansa na uratowanie życia Nadii Savchenko i jej uwolnienie, światowa społeczność na znak solidarności i w celu wypracowania skutecznego mechanizmu oddziaływania na Rosję, powinna ostro odpowiedzieć na bezprawie, jakiego dopuszczają się rosyjskie władze. Tylko w taki sposób można doprowadzić do uwolnienia Nadii Savchenko i innych zakładników Kremla. Sankcje przeciwko osobom z „Listy Savchenko” powinny wprowadzić nie tylko kraje UE, ale również Australia, Kanada, USA, Japonia i inne kraje demokratyczne świata.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Andriy Osavoliyk[email protected]
Lyudmyla Kozlovska[email protected]
Fundacja Otwarty Dialog