Gorące tematy:

Raport: 28 zakładników Kremla

Fundacja Otwarty Dialog wraz z „Euromajdan SOS” w ramach kampanii „LetMyPeopleGo” stworzyły wspólny raport „28 zakładników Kremla”, przedstawiający historię prześladowań 28 aktywistów, działaczy oraz opozycjonistów, więzionych ze względów politycznych w Rosji bądź na nielegalnie okupowanym Krymie.

Rosyjskie władze traktują demokratyczną rewolucję na Ukrainę jako zagrożenie dla własnej fasadowej demokracji. Na zmiany zachodzące na Ukrainie, Rosja odpowiedziała agresją i okupacją części terytorium sąsiada, mianowanego cały czas przez Kreml „bratnim krajem”. Moskwa sięgnęła także po propagandę. Częścią wojny propagandowej są sprawy wytoczone ukraińskim aktywistom, działaczom i opozycjonistom. 

Nasz raport koncentruje się nie tylko na opisie tych spraw, ale także – co jest kluczowe – na cechach świadczących o ich sfabrykowaniu, jak również na głównych i najbardziej poważnych naruszeniach praw osób zatrzymanych i skazanych, m.in. prawa do wolności od tortur i prawa do wykwalifikowanej ochrony prawnej. Jest to pierwszy kompleksowy opis spraw karnych, które są monitorowane w ramach kampanii obrony praw człowieka „LetMyPeopleGo”. Ponadto raport zawiera rekomendacje, skierowane przede wszystkim do społeczności międzynarodowej, dotyczące możliwych sposobów doprowadzenia do uwolnienia ukraińskich więźniów. W raporcie opisano również sprawę obywatela Estonii Estona Kohvera, który, jak i wielu obywateli Ukrainy, padł ofiarą geopolitycznych gier Kremla. 

Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych: angielskim oraz rosyjskim: