Gorące tematy:

Oświadczenie w sprawie zatrzymania obrończyni praw człowieka Asel Nurgaziyevej

Fundacja „Otwarty Dialog” wyraża swoje zaniepokojenie z powodu zatrzymania i prób wywarcia nacisku na znaną kazachstańską obrończynię praw człowieka, szefową atyrauskiego stowarzyszenia społecznego „Zaman”, prawniczkę Asel Nurgaziyevą.

W dniu 07.06.2012 r. na lotnisku Atyrau Asel Nurgaziyeva została zatrzymana i przewieziona do Wydziału ds. Komorników Sądowych. Formalnym powodem zatrzymania obrończyni praw człowieka było postanowienie sądu o pociągnięciu jej do odpowiedzialności administracyjnej za niespłacenie zadłużenia kredytowego w wysokości 241 tysięcy tenge (około 1300 euro).

Asel Nurgaziyeva miała lecieć do Aktau, aby pomóc tam w przygotowaniu apelacji w sprawie poszkodowanych policjantów, którzy brali udział w strzelaniu do protestujących. Przypomnijmy, że w dniu 02.05.2012 r. A. Nurgaziyeva dobrowolnie zrezygnowała ze statusu obserwatora OBWE w procesie w Aktau, aby zająć się obroną interesów zhanaozeńskich pracowników naftowych. Z powodu zatrzymania, obrończyni praw człowieka nie była w stanie dotrzeć w Aktau i, prawdopodobnie,  nie będzie mogła tam dotrzeć jeszcze przez jakiś czas.

Według A. Nurgaziyevej, historia długu wobec banku rozpoczęła się kilka lat temu – w 2005 r. Nurgaziyeva kupiła samochód na kredyt, który zaciągnęła w banku. Następnie samochód został skradziony, a porywacz zginął w wypadku drogowym. W rezultacie tego wydarzenia, rozbity pojazd nie podlegał zwrotowi, ale pożyczka pozostała. Decyzją sądu w 2008 r., Nurgaziyeva musi zapłacić bankowi kwotę 241 tysięcy tenge. Z powodu trudności finansowych, chociaż nieregularnie, jednak wpłacała ona niewielkie kwoty, a do niedawna ani Bank, ani komornicy nie zgłaszali żadnych skarg. Problemy zaczęły dopiero wtedy, gdy A. Nurgaziyeva zajęła się obroną praw oskarżonych pracowników naftowych. W dniu 2 maja 2012 roku dobrowolnie zrzekła się pełnienia funkcji obserwatora z ramienia OBWE w procesie zhanaozeńskim, a następnego dnia otrzymała telefon od komornika z informacją, że ma pilnie zgłosić się i napisać wyjaśnienie w sprawie zadłużenia. „Nie odmawiam wypełnienia zobowiązań wobec banku, ale jeżeli przez tyle lat się „nie paliło”, to skąd nagle taki pośpiech?” – mówi Asel Nurgaziyeva.

Komornik poinformował A. Nurgaziyevą o konieczności spłaty zadłużenia w ciągu 5 dni, w przeciwnym razie może ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności, w tym również karnej. W związku z tym podróż obrończyni praw człowieka do Aktau została przerwana.

Fundacja „Otwarty Dialog” oświadcza, że stosowanie nacisku politycznego na Asel Nurgaziyevą jest niedopuszczalne i podkreśla, że represje wobec niezależnych mediów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego są sprzeczne z zapewnieniami i obietnicami, złożonymi wobec Wspólnoty Europejskiej przez rząd kazachstański. Fundacja „Otwarty Dialog” wyraża również nadzieję, że władze Kazachstanu nie będą czynić żadnych przeszkód Asel Nurgaziyevej w  uczestnictwie w konferencji w sprawie procesów w Aktau, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim.