Gorące tematy:

Dni Refleksji o prawach człowieka w Europie i krajach portugalskojęzycznych

Fundacja Otwarty Dialog (ODF) wzięła udział w seminarium zorganizowanym 24 lutego w Porto. W ramach „Dni Refleksji o prawach człowieka w Europie i krajach portugalskojęzycznych” (oryg. Jornadas de Reflexão Direitos humanos na Europa e na Lusofonia) analityk ODF – Jędrzej Czerep – przedstawił raport Fundacji „28 zakładników Kremla”, poświęcony ukraińskim więźniom politycznym, bezprawnie przetrzymywanym w rosyjskich więzieniach.

 Jędrzej Czerep z Fundacji Otwarty Dialog, wraz z eurodeputowanym Francisco Assis oraz byłym członkiem PE, historykiem i publicystą Rui Tavares zastanawiali się nad kondycją Europy i stopniem gwarancji praw człowieka na Starym Kontynencie. Zdaniem Czerepa prawa człowieka nie są dane Europie na zawsze. W europejskich kuluarach ścierają się siły, których celem jest osłabienie tradycyjnego przywiązania Europy do jej zobowiązań w dziedzinie praw człowieka. Dlatego – zdaniem analityka ODF – należy stale śledzić zmiany taktyki stosowane przez drugą stronę i nie dać wyprzedzić się nawet o krok. Czerep zaprezentował także ostatni raport Fundacji „28 zakładników Kremla”, w którym udokumentowane zostały prześladowania i sprawy karne wszczęte bezprawnie przez Rosję przeciwko ukraińskim żołnierzom, działaczom i aktywistom.

Paneliści dyskutowali także o machinie rosyjskiej propagandy, której celem jest podważenie liberalnych wartości i stworzenie popytu na rządy sympatyzujące z Rosją oraz roli Interpolu, który wykorzystywany jest przez kraje niedemokratyczne do prześladowania opozycji.

Organizatorem seminarium było nowopowstałe stowarzyszenie zrzeszające akademików związanych ze studiami europejskimi i prawami człowieka – ACELRI. Organizacja ma wyraźny profil proeuropejski, którą to postawę chce promować w Portugalii. Jej honorowym założycielem i patronem jest Isabel Santos, przewodnicząca Komitetu ds. Demokracji, Praw Człowieka i Spraw Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.