Gorące tematy:

Rosja i Kazachstan dalej wykorzystują Interpol. ODF w liście do nowego Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców

Fundacja Otwarty Dialog (ODF) zwróciła się do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi w sprawie systematycznego naruszania mechanizmów Interpolu przez kraje, takie jak Kazachstan czy Rosja. Coraz częściej międzynarodowy status uchodźcy nie gwarantuje ochrony przed prześladowaniami politycznymi. Konieczne jest więc wzmocnienie innych form ochrony, w tym mechanizmów kontrolnych Interpolu, które powinny weryfikować i odsiewać wnioski o wydanie tzw. “czerwonego powiadomienia” o podłożu czysto politycznym. Dlatego od miesięcy ODF apeluje o reformę Interpolu.

W naszej ocenie międzynarodowy status uchodźcy nie gwarantuje już ochrony przed prześladowaniami politycznymi, konieczna jest reforma Interpolu. Mandat UNHCR upoważnia do koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców, dlatego Fundacja zaapelowała do Wysokiego Komisarza o zainicjowanie procesu reform. W liście postulowaliśmy także m.in. o: stworzenie instytucjonalnych warunków dla bliższej współpracy między ONZ a władzami Interpolu oraz zainicjowanie dialogu na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. 

Fundacja od kilku lat prowadzi międzynarodową kampanię promującą konieczność reformy systemu międzynarodowej policji. Jednocześnie nasi analitycy dokumentują przypadki nadużywania Interpolu przez kraje niedemokratyczne do prześladowania oponentów politycznych. W dniach 1-3 lipca 2015 r. w Lyonie Fundacja w charakterze eksperta wzięła udział w pierwszym posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Przetwarzania Informacji (GTI), która otrzymała od Zgromadzenia Ogólnego Interpolu zadanie dokonania przeglądu mechanizmów nadzorczych organizacji w zakresie przetwarzania danych. Podczas sesji przedstawiliśmy nasze zaangażowanie w ustanowienie dialogu pomiędzy Interpolem a Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Jesteśmy przekonani, że taka współpraca ułatwi wdrażanie reform.

Międzynarodowy status uchodźcy nie gwarantuje już ochrony przed prześladowaniami politycznymi. Niedemokratyczne państwa stosują coraz bardziej wyszukane metody represji, wykorzystując mechanizmy Interpolu do tworzenia „pułapek” przeciwko swoim oponentom przebywającym za granicą. Daleko niewystarczające mechanizmy kontrolne sprawiły, że Interpol stał się „wygodnym” instrumentem prześladowania w szeregu spraw karnych o podłożu politycznym. Automatyczne wydawanie „czerwonych powiadomień” dotyczy m.in. osób, którym ONZ i poszczególne państwa udzieliły ochrony międzynarodowej. W efekcie osoby, które otrzymały międzynarodowy status uchodźcy w krajach UE, USA lub Kanadzie, podlegają aresztowaniom podczas przekraczania granicy.

W liście skierowanym do Wysokiego Komisarza Filippo Grandi opisaliśmy kilkanaście spraw aktywistów i działaczy politycznych, których kraje macierzyste ścigają przy pomocy tzw. „czerwonego powiadomienia”, w tym m.in. Mukhtara Ablyazova czy Muratbeka Ketebayeva

Wcześniej, w tej samej sprawie, zwracaliśmy się do byłego Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców António Guterresa. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego mamy nadzieję, że tym razem uda nam się nawiązać dialog z nowo wybranym Wysokim Komisarzem. Przy okazji gratulujemy i oddajemy się do dyspozycji.

Poniżej zapraszamy do pobrania listu skierowanego do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. Do pisma załączone były następujące załączniki: