Gorące tematy:

Sprawy “więźniów Kremla” po raz pierwszy zostały zgromadzone w jednym dokumencie

Wspólny raport Euromaidan SOS, Centrum Wolności Obywatelskich oraz Fundacji Otwarty Dialog “28 więźniów Kremla” to pierwsza próba zgromadzenia wszystkich informacji na temat Ukraińców, uwięzionych z powodów politycznych w Rosji i na okupowanym Krymie, w jednej publikacji.

Dokument, o którym mowa, opisuje następujące przypadki: Nadii Savchenko, Stanislava Klykha, Mykoly Karpiuka, Olega Sentsova, Oleksandra Kolchenki, Gennadiya Afanasyeva, Oleksandra Chirniya, Oleksandra Kostenki, Haysera Dzhemileva, Yuriya Ilchenki, Eskendera Kantemirova, Eskendera Emirvaliyeva, Talata Yunusova, Akhtema Chyyhoza, Ali Asanova, Mustafy Dehermendzhy, Eskendera Nebiyeva, Ruslana Zeytulayeva, Nuri Primova, Rustema Vaitova, Ferata Sayfulayeva, Serhiya Lytvynova, Bohdana Yarychevskiego, Yuriya Yatsenki, Valentyna Vyhivskiego, Yuriya Soloshenki, Viktora Shura i Estona Kohvera.

Raport opisuje sprawy, które są dziś nam znane, i w których dostrzega się wyraźny motyw polityczny. Dokument poświęcony jest przede wszystkim tym, którzy dziś znajdują się w miejscach odosobnienia od Syktywkaru do Kaukazu, a także w okupowanym Symferopolu, ale dotyczy również tych, których już udało się uwolnić. Przypadek Estona Kohvera z Estonii został podany jako dowód na praktykę uprowadzania przez rosyjskie organy ścigania obywateli innych krajów (nawet z UE).

“Mamy do czynienia z zaplanowaną represyjną kampanią Kremla, polegającą na tworzeniu wizerunku Ukraińca jako “zewnętrznego wroga”. Jej ofiarami są zarówno znane ze swojej aktywności społecznej, jak i zupełnie “przypadkowe” osoby. W rzeczywistości oznacza to, że żaden obywatel Ukrainy, który mieszka w Rosji lub ją odwiedza, podobnie jak Krym, nie może się czuć bezpiecznie pod względem prześladowań politycznych. Zagrożenie tego stopnia wymaga reakcji ogólnoustrojowej. Dlatego rozpoczęliśmy kampanię LetMyPeopelGo w celu uwolnienia wszystkich więźniów znajdujących się na liście, a do tego momentu, kiedy to nastąpi – ludzkiego ich traktowania” – przekonuje koordynatorka Euromaidan SOS Oleksandra MATVIYCHUK.

W raporcie przedstawiono chronologię wydarzeń, szczegółową analizę przypadków oraz zalecenia dla społeczności międzynarodowej w sprawie środków, jakie należy podjąć, aby uwolnić Ukraińców uwięzionych z powodów politycznych na terenie Federacji Rosyjskiej i anektowanego Krymu.

“28 spraw – to może być tylko wierzchołek góry lodowej. W rzeczywistości, liczba Ukraińców, których dotknęły prześladowania polityczne ze strony rosyjskich organów ścigania, może być wielokrotnie większa. Szczególnie trudna jest sytuacja na Krymie, gdzie obrońcy praw człowieka mają bardzo ograniczoną możliwość zbierania informacji o prześladowanych. W tym kontekście chciałoby się zaapelować do władz ukraińskich, aby nie zapomnieli, że Krymczanie są obywatelami Ukrainy i trzeba ich chronić na wszystkich poziomach” – powiedział przedstawiciel Fundacji Otwarty Dialog Andriy OSAVOLYUK.

Wynikiem analizy przeprowadzonej podczas przygotowywania raportu są przede wszystkim argumenty, które wskazują, że sprawy karne są sfałszowane lub przynajmniej niewspółmierne do przewinienia. Istotną cechą wszystkich zebranych historii jest fakt, że czasami ofiarami prześladowań nie są działacze, a ludzie, którzy znaleźli się w złym czasie i w złym miejscu, a co za tym idzie – także trafili „pod ostrzał” machiny propagandowej i stali się “użyteczni” dla jej celów. Po drugie, ważnym wnioskiem jest fakt, że we wszystkich zgromadzonych w tym jednym dokumencie przypadkach istnieją przesłanki wskazujące na łamanie praw człowieka, przede wszystkim – prawa do sprawiedliwego procesu, niestosowania tortur, skutecznej ochrony prawnej.

Przynajmniej w jednej trzeciej tych przypadków istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że rosyjskie organy ścigania naruszyły zasady przesłuchań i dochodzeń w sprawie zatrzymanych i stosowały różne rodzaje tortur (na przykład porażenie elektryczne, duszenie, używanie substancji psychotropowych, podwieszanie za różne części ciała, deprywacja snu, presja psychologiczna, itp). Ukraińcom, więzionym z powodów politycznych, odmawiano również zapewniania wysokiej jakości opieki medycznej, co spowodowało nieodwracalne szkody dla ich zdrowia.

Za najbardziej pokazowe przypadki w tym kontekście można uznać sprawy Olega Sentsova, Gennadiya Afanasyeva, Mykoly Karpiuka, Stanislava Klykha, Oleksandra Kostenki, Serhiya Lytvynova, Yuriya Yatsenki i Bohdana Yarychevskiego.

Prawie wszystkim zatrzymanym przez długi czas odmawiano jak konsularnej, tak i niezależnej pomocy prawnej (w niektórych przypadkach trwało to ponad rok), a jeśli chodzi o osoby przetrzymywane na terytorium okupowanego Krymu – komunikacja z ukraińskimi konsulami już z definicji była niemożliwa. W wielu z tych przypadków przeważa element propagandowy, dlatego autorzy raportu dochodzą do wniosku, że są one częścią kampanii mającej na celu stworzenie wizerunku Ukraińca jako “terrorysty”, “szpiega”, “mordercy” i “wroga zewnętrznego” – po to, by uzasadnić nielegalne działania na Krymie i w Donbasie, zastraszać mieszkańców okupowanego półwyspu, szerzyć atmosferę strachu i nienawiści do Ukraińców.

Informacja:

Kampania LetMyPeopleGo została zainicjowana przez Euromaidan SOS, by chronić wszystkich uwięzionych z powodów politycznych obywateli Ukrainy na terytorium Rosji i okupowanego Krymu. Kampania ma na celu uwolnienie wszystkich osób z listy LetMyPeopleGo i monitoruje przestrzeganie podstawowych praw więźniów Kremla, w szczególności prawa do niestosowania tortur, swobodnego dostępu do obrońcy, opieki medycznej itd. Kampania jest wspierana przez szereg organizacji na Ukrainie i za granicą: Centrum Wolności Obywatelskich, People in Need, Fundację Otwarty Dialog, Euromaidan Press, Euromajdan-Warszawa, Ukraińską Helsińskę Unię Praw Człowieka (ang. Ukrainian Helsinki Human Rights Union), Charkowską Grupę Obrońców Praw Człowieka, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Rzecznika Praw Człowieka. Kampania obecnie zajmuje się losem 13 więźniów w Rosji i 8 więźniów na okupowanym Krymie. Przebieg kampanii można śledzić na jej stronie na Facebooku: www.facebook.com/letmypeoplegoukraine.