Gorące tematy:

„28 zakładników Kremla”: przypadki łamania podstawowych praw i perspektywy zwolnienia z aresztu

W środę, 20.01.2016 r., o godzinie 14:00 w Ukraińskim Kryzysowym Centrum Medialnym (ul. Chreszczatyk 2, Dom Ukraiński) odbędzie się prezentacja rekomendacji oraz wspólnego raportu pt. „28 zakładników Kremla”, opracowanego przez inicjatywę „Euromajdan SOS”, Centrum Wolności Obywatelskich i Fundację Otwarty Dialog, poświęconego problemowi Ukraińców, uwięzionych z powodów politycznych w Rosji i okupowanym Krymie.

Raport koncentruje się nie tylko na opisie spraw, ale także – co jest kluczowe – na cechach świadczących o ich sfabrykowaniu, jak również na głównych i najbardziej poważnych naruszeniach praw osób zatrzymanych i skazanych, m.in. prawa do wolności od tortur i prawa do wykwalifikowanej ochrony prawnej.

Jest to pierwszy kompleksowy opis spraw karnych, które są monitorowane w ramach kampanii obrony praw człowieka „LetMyPeopleGo”. Ponadto raport zawiera rekomendacje, skierowane przede wszystkim do społeczności międzynarodowej, dotyczące możliwych sposobów doprowadzenia do uwolnienia ukraińskich więźniów.

W raporcie opisano również sprawę obywatela Estonii Estona Kohvera, który, jak i wielu obywateli Ukrainy, padł ofiarą geopolitycznych gier Kremla.

Uczestnicy briefingu:

  • Aleksandra MATVIYCHUK, Prezes Zarządu Centrum Wolności Obywatelskich, koordynator inicjatywy ‘Euromajdan SOS’
  • Andrey Osavolyuk, analityk Fundacji Otwarty Dialog
  • Palina Brodik, działaczka kampanii LetMyPeopleGo

Podczas konferencji zostaną przedstawione również fragmenty wywiadów z adwokatami zatrzymanych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Mariyą Ivanik: +380507058672, [email protected] 

Notka informacyjna:

Kampania „LetMyPeopleGo” została zainicjowana przez organizację „Euromajdan SOS” w celu obrony wszystkich obywateli Ukrainy, uwięzionych z powodów politycznych na terenie Rosji i okupowanego Krymu. Celem kampanii jest uwolnienie wszystkich osób z listy „LetMyPeopleGo” i kontrola przestrzegania podstawowych  praw zakładników Kremla, w tym m.in. wolności od tortur, prawa do swobodnego dostępu do adwokata, udzielenia pomocy medycznej i innych. Kampanię poparł szereg organizacji w Ukrainie i za granicą Centrum Wolności Obywatelskich, People in Need, Fundacja Otwarty Dialog, Euromaidan Press, ‘Euromaidan Warszawa’, Ukraiński Związek Helsiński na rzecz obrony praw człowieka, Charkowska Grupa Obrony Praw Człowieka, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rzecznik Praw Człowieka. W chwili obecnej kampania zajmuje się losem 13 więźniów na terytorium Rosji i 8 więźniów w okupowanym Krymie. Przebieg kampanii można śledzić na jej stronie na Facebooku: www.facebook.com/letmypeoplegoukraine