Gorące tematy:

Prezentacja książki Maksyma Butchenki w „Ukraińskim Świecie”

18 grudnia w centrum „Ukraiński Świat” o godz. 18:00 odbyła się prezentacja książki „Malarz Wojny” znanego ukraińskiego autora i dziennikarza magazynu „Novoye Vriemia” – Maksyma Butchenki. Autorowi towarzyszył Oleksandr Krasovytskyi, właściciel charkowskiego wydawnictwa „Folio”.

Butchenko jest ukraińskim pisarzem, pochodzi z małego górniczego miasteczka w obwodzie ługańskim. Wiele lat swojego życia spędził pod ziemią w kopalniach i właśnie tam odkrył swój talent do pisania. Jako obywatel Ukrainy i mieszkaniec Donbasu autor dobrze rozumie procesy odbywające się na wschodzie państwa. W swojej książce Butchenko próbuje wyjaśnić czytelnikom realia prawdziwego Donbasu, opowiedzieć o trudnym życiu na terytorium objętym konfliktem oraz o tym co spowodowało iż mieszkańcy zgodzili się na „ruski świat”.