Gorące tematy:

Działalność Fundacji w 2014 roku – sprawozdanie

Co prawda kończymy właśnie rok 2015 r., niemniej przepisy obligują nas do tego, byśmy do końca roku złożyli oficjalne sprawozdanie za rok ubiegły do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jest dla nas resortem właściwym ze względu na specyfikę naszej działalności. I tym sprawozdaniem chcemy się w tym miejscu podzielić także z Wami.

W roku sprawozdawczym (2014 r.) Fundacja koncentrowała swoją działalność wokół sytuacji na Ukrainie powstałej w wyniku protestów na Majdanie rozpoczętych w listopadzie 2013 r. W pierwszych miesiącach 2014 r. Fundacja prowadziła długoterminową Misję Obserwacji i Wsparcia na Majdanie Niepodległości w Kijowie z udziałem ponad 50 wolontariuszy, która następnie, w związku z rosyjską agresją została rozszerzona na pozostałe zapalne regiony kraju: Autonomiczną Republikę Krymu oraz obwody doniecki i ługański.

Na terenie RP, w oparciu o obowiązujące przepisy (zezwolenie Ministra Administracji i Cyfryzacji), Fundacja organizowała zbiórki służące finansowaniu ww. misji oraz pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę (zbiórka publiczna o nr 51/2014). Fundacja prowadziła także zbiórki rzeczowe (m. in. medykamenty, ciepła odzież i koce, produkty sanitarne, jedzenie o długim terminie przydatności do spożycia, umundurowanie).

Do najbardziej istotnych programów pomocowych należało wsparcie społeczności Tatarów Krymskich w mieście Drohobycz w obwodzie lwowskim realizowane we współpracy z miejscowym Caritasem i działającym przy nim Centrum Wolontariatu (grekokatolicki Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej).

Od marca 2014 r. Fundacja prowadziła centrum “Ukraiński Świat” w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 63. Obiekt został udostępniony Fundacji przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawy na cele pomocy społeczności ukraińskiej w Warszawie w związku z niestabilną sytuacją, kryzysem i wojną na Ukrainie.

Rekomendacje Fundacji dot. sytuacji na Ukrainie i rosyjskiej agresji zostały uwzględnione m. in. w trzech rezolucjach Parlamentu Europejskiego: Resolution of 6 February 2014 on the situation in Ukraine (2014/2547(RSP)); Resolution of 27 February 2014 on the situation in Ukraine (2014/2595(RSP)); Resolution of 13 March 2014 on the invasion of Ukraine by Russia (2014/2627(RSP)).

W dalszym ciągu Fundacja podejmowała temat współpracy państw demokratycznych, w szczególności państw członkowskich UE z reżimami autorytarnymi naruszającymi prawa człowieka. Przedmiotem wzmożonego zainteresowania Fundacji pozostawało instrumentalne, motywowane politycznie wykorzystywanie mechanizmów Interpolu (tzw. mechanizm red notice) oraz – w mniejszym stopniu – zjawisko zaangażowania byłych prominentnych polityków europejskich w charakterze płatnych doradców na rzecz rządów państw niedemokratycznych.

Zasadniczo w roku sprawozdawczym punkt ciężkości działań Fundacji został przesunięty (ze względu na sytuację) zdecydowanie w stronę Ukrainy, niemniej nie odbyło się to kosztem realizowanych w ubiegłych latach działań dot. obrony praw człowieka w Kazachstanie i uchodźców politycznych z Kazachstanu w Europie – te działania kontynuowane były z dotychczasową intensywnością.

Zapraszamy do szczegółowej lektury