Gorące tematy:

Prawa człowieka i społeczeństwo obywatelskie w Europie Wschodniej – spotkanie z L. Kozlovską

W czwartek 17 grudnia 2015 na zaproszenie dr Bartłomieja Nowaka z Katedry Stosunków Międzynarodowych Fundacja Otwarty Dialog odwiedziła Akademię Finansów i Biznesu Vistula. Tam też z prelekcją wystąpiła Lyudmyla Kozlovska, prezes Fundacji.

Tematem spotkania ze studentami i wykładowcami były prawa człowieka w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. Wykład Lyudmyly Kozlovskiej był również okazją do rozmów o współpracy Fundacji Otwarty Dialog z uczelnianym biurem karier oraz spotkania z prezydentem uczelni – Mehmetem Orhunem Eskici.

Zobacz także: