Gorące tematy:

Uchodźcy: czy kryzys przerasta Europę?

W ramach konferencji: Uchodźcy: czy kryzys przerasta Europę? zorganizowanej z inicjatywy Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w centrum „Ukraiński Świat” dyskutowaliśmy o szeroko rozumianym problemie migracji i uchodźstwa. Fundację Otwarty Dialog reprezentowali przewodniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek oraz Jędrzej Czerep i Artur Deska.

Obok usystematyzowania pojęć związanych z uchodźstwem i regulującymi go zagadnieniami prawa międzynarodowego, zebrani opisywali globalne trendy migracyjne, próbując umiejscowić je w kontekście zmian cywilizacyjnych i rosnącej mobilności. Zebrani eksperci zastanawiali się także nad zdolnością Unii Europejskiej do reagowania na sytuacje kryzysowe, poddając krytycznej analizie niespójną politykę unijną, kryzys strefy Shengen i systemu dublińskiego. Próbowano także odpowiedzieć na pytanie jakie reformy powinna wdrożyć UE by zahamować kryzys oraz jaką strategię integracyjną powinny przyjąć państwa członkowskie. Osobny panel poświęcono polskiej polityce wobec uchodźców, zasadom ich alokacji, roli organizacji pozarządowych i mediów, oraz wyzwaniom integracyjnym, którym najpewniej trzeba będzie stawić czoła.