Gorące tematy:

Zjazd Światowego Kongresu Ukraińców w Madrycie

W dniach 11-13 września w Madrycie odbyło się Walne Zgromadzenie Światowego Kongresu Ukraińców z udziałem 64 delegatów i 53 gości z 20 krajów. Wśród prelegentów wystąpiła Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Lyudmyla Kozlovska

Podczas zgromadzenia potępiono rosyjską agresję i zwrócono uwagę na rolę Ukrainy jako obrońcy zachodnich wartości na wschodnim froncie. Ukraina wzięła na swoje barki obronę całej Europy – przekonywali zgromadzeni. Omówiono także rosyjską strategię wojny hybrydowej, którą Kreml testuje na Ukrainie. Podkreślano przy tym konieczność przeciwstawienia się i odczarowywania szerzonej przez Rosjan propagandy.

Prezes ODF, Lyudmyla Kozlovska podczas swojego wystąpienia podkreśliła potrzebę nagłaśniania spraw ukraińskich więźniów politycznych nielegalnie przetrzymywanych w Rosji, takich jak N. Savchenko. Przedstawiła też sytuację przesiedleńców (tzw. IDPs) oraz zwróciła uwagę na naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego w związku z jej agresją przeciwko Ukrainie.

Źródło: slavyangrad.es