Gorące tematy:

#‎JeSuisMarcinRey. Stop mowie nienawiści

Wieczorem 10 października po demonstracji antyimigranckiej zorganizowanej w Warszawie przez kilka skrajnych organizacji prawicowych doszło do wtargnięcia grupy nacjonalistów do centrum „Ukraiński Świat”. Część sprawców prowokacji udało się zidentyfikować dzięki pracy wykonanej przez administratora profilu na Facebooku Rosyjska V kolumna w Polsce. Radykałowie, którzy wtargnęli do budynku na Nowym Świecie, za jego administratora uznali Marcina Reya i rozpoczęli przeciwko niemu kampanię nienawiści, grożąc m.in. pozbawieniem życia. W akcie sprzeciwu Fundacja wezwała do reakcji polskie organy ścigania oraz zorganizowała akcję wsparcia #‎JeSuisMarcinRey. 

Marcin, na którego nacjonalistyczni ekstremiści otwarcie planują w internecie atak, jest aktywistą, który od miesięcy działa na rzecz wsparcia Ukrainy. Był zaangażowany m.in. w kampanię przeciwko sprzedaży Rosji francuskich okrętów desantowych typu ‎Mistral. Ujawniał również liczne powiązania tzw. środowisk kresowych i faszyzujących ugrupowań nacjonalistycznych (ale także nominalnie “lewicowych”, jak partia “Zmiana” Mateusza Piskorskiego) z rosyjskimi władzami i separatystami na Ukrainie. Już wcześniej spotykały go z tego powodu liczne groźby i szykany, m.in. kłamliwe posądzenia o pedofilię wśród społeczności sąsiedzkiej. Policja nie potrafiła zapewnić mu jednak skutecznej ochrony, a sprawcy tych czynów dalej są na wolności.

Uczestnicy demonstracji antyimigranckiej po jej zakończeniu wtargnęli do „Ukraińskiego Świata”, lokalu, funkcjonującego przy Fundacji Otwarty Dialog, który stał się centrum wsparcia dla imigrantów z Ukrainy. Zniszczono petycje, w ramach której zbieramy podpisy w celu ustanowienia w Warszawie ulicy Bohaterów Majdanu oraz grożono obecnej na miejscu wolontariuszce z Ukrainy.

Najście spotkało się z prawie natychmiastową reakcją Rosyjskiej V kolumny w Polsce, która opublikowała zdjęcia z zamontowanego w lokalu monitoringu. Dzięki ich mrówczej pracy udało się zidentyfikować znaczną część osób widocznych na zdjęciach. Powinno to znacznie ułatwić sprawę policji.

Fundacja Otwarty Dialog postanowiła zorganizować kampanię wymierzoną w mowę nienawiści rozlewającą się w internecie. Uważamy, że powinniśmy stanowczo wyrazić swój sprzeciw i zareagować zanim będzie za późno, zmuszając także do reakcji organy ścigania. Będzie to możliwie pod warunkiem mobilizacji nas wszystkich. Pokażmy ekstremistom, że są w zdecydowanej mniejszości i że w naszym kraju nie ma zgody na faszystowskie praktyki.

Dlatego: #‎JeSuisMarcinRey – dziś wszyscy jesteśmy z Marcinem. Dołączajcie do nas!