Gorące tematy:

Kazachstan: strajk robotników w kopalni „Annenskaya”

W sobotę, 5 maja 2012 roku, okazało się, że pracownicy kopalni „Annenskaya” (wchodzącej w skład przedsiębiorstwa „Kazakhmys”) rozpoczęli strajk, domagając się od zarządu spółki poprawy warunków pracy i znacznego wzrostu płac.

Taka przebieg wydarzeń był wynikiem już dawno rozpoczętego konfliktu między zarządem a pracownikami firmy „Kazakhmys”. W lutym tego roku okazało się, że pod koniec 2011 roku 502 pracowników Zhezkagańskiej huty miedzi należącej do korporacji „Kazakhmys” podpisało się pod pismem do pracodawcy. W dokumencie domagali się oni podwyżki wynagrodzenia w związku z pogarszającą się sytuacją socjalną w obwodzie karagandzkim. Według górników, realna płaca w przedsiębiorstwie wynosi 60-80 tys. tenge miesięcznie (€300-400). W wyniku przekazania tego listu, górnicy Aset Yerubaev i Yevgeniy Zawadskiy (jedni z inicjatorów przesłania pisemnego wniosku do kierownictwa spółki) wkrótce zostali zwolnieni z pracy. „To nie zaczęło się wczoraj, ani przedwczoraj. Ogólnie rzecz biorąc, nasi zwierzchnicy prześladują nas z powodu naszej aktywnej działalności, z powodu naszej postawy obywatelskiej. Nie zgadzamy się z wieloma rzeczami, które dzieją się w korporacji, wyrażamy swoje niezadowolenie w gronie pracowników. List napisaliśmy odnośnie wynagrodzenia. Zwróciliśmy się do Ogaia”- mówi Aset Yerubaev.

Miejscowy związek zawodowy w żaden sposób nie zareagował na żądania górników, dlatego też w kwietniu 2012 roku robotnicy przedsiębiorstwa „Kazakhmys” przeprowadzili spotkanie w celu utworzenia pierwotnej organizacji związkowej „Zhanartu”. Związek zawodowy „Zhanartu” znajduje się obecnie na etapie rejestracji, na jego czele stoją Yesenbek Utkeshbaev i Aynur Kurmanov (członek Międzynarodowego Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej). Ponieważ związek zawodowy „Kazakhmys” nie robi nic, robotnicy fabryk wzbogacania, Zhezkazgańskiej Elektrociepłowni, Zhezkazgańskiego Przedsiębiorstwa Regionalnego „KazMekhService” i Zheznakzgańskiej Huty Miedzi postanowili zostać członkami związku zawodowego „Zhanartu” i agitować inne przedsiębiorstwa „Kazakhmys” do przyłączenia się do ich szeregów.

W dniu 4 maja 2012 r. szef korporacji „Kazakhmys” Eduard Ogai wystąpił na konferencji prasowej, w trakcie której przyznał, że problemy w przedsiębiorstwie rzeczywiście istnieją, ale są one rozwiązywane w drodze negocjacji. Dowiedzieliśmy się także, że w niedalekiej przyszłości Zhezkazgan odwiedzi prezydent kraju Nursultan Nazarbaev.

W dniu 5 maja 2012 r. cała nocna zmiana z kopalni „Annenskaya” (ok. 100 osób) odmówiła wyjścia na powierzchnię, pracownicy zmiany dziennej nie mogli dojechać do kopalni – kierowcy autobusów firmowych odmówili ich przewozu. Teren kopalni „Annenskaya” został otoczony przez pracowników ochrony kopalni oraz przez jednostki specjalne policji. Nikogo nie wpuszczano do kopalni. Strajkujący górnicy domagali się podwyżki płac co najmniej do 150 tys. tenge (€ 780), a ci, którzy są bezpośrednio zaangażowani w wydobycie, o zwiększenie wynagrodzenia do 350-500 tysięcy tenge (€ 1830-2600).

W dniu 6 maja 2012 r. do strajkujących w kopalni „Annenskaya” górników zaczęli dołączać robotnicy kilku innych kopalń – Kopalnii Nr 65, r 67, „Wschodnio-Zhezkazgańskiej” i „Południowej”. Łączna liczba protestujących górników wyniosła ponad tysiąc osób.

W dniu 7 maja 2012 r. strajk w kopalni „Annenskaya” został zakończony. W wyniku negocjacji prowadzonych ze strajkującymi górnikami, kierownictwo korporacji „Kazakhmys” wyraziło gotowość spełnienia kluczowych wymagań górników, wymienionych w otrzymanym wcześniej piśmie zbiorowym. „Problem jest rozwiązany, płace wzrosną znacząco” – powiedział Prezes Zarządu „Kazakhmys” Eduard Ogai. Według niego, w wyniku zwiększenia  wynagrodzenia, górnicy przodkowi, przy założeniu że wykonają plan, będą otrzymywać do 400 tysięcy tenge (€ 2100) i więcej.

Należy również zauważyć, że w dniu 4 maja 2012 r., Zhezkazgański Sąd Miejski wydał decyzję, zgodnie z którą Yevgeniy Zavadskiy, pracownik „Kazakhmys” S.A., bezprawnie zwolniony z Zhezkazgańskiej Huty Miedzi (ZHMZ) musi zostać przywrócony do pracy, a pracodawca musi wypłacić mu średnie miesięczne wynagrodzenie za trzy miesiące. Aset Yerubaev również wyraził chęć dochodzenia swoich roszczeń związanych ze zwolnieniem w sądzie.

Obecnie firma „Kazakhmys” to jedna z wiodących międzynarodowych firm zajmujących się  wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. Prowadząc działalność w Kazachstanie, spółka jest notowana na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Hong Kongu, a także znajduje się na liście spółek FTSE 100 (100 firm o największej kapitalizacji na liście London Stock Exchange). Podstawową działalnością spółki jest produkcja miedzi. Oddział „Kazakhmysu” zajmujący się produkcją miedzi wytwarza duże ilości innych metali w postaci produktów ubocznych, w tym cynku, srebra i złota. W 2010 roku przychody Spółki wzrosły o 35% do 3 237 mln dolarów. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość rynkowa „Kazakhmysu” wynosiła 13,4 miliardy dolarów. Firma posiada kilku dużych akcjonariuszy. Vladimir Sergeevich Kim (narodowości koreańskiej) jest właścicielem największego pakietu udziałów w spółce, jest przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zrezygnuje on ze swojego stanowiska. Członkami Rady Nadzorczej korporacji „Kazakhmys” są również Bolat Nazarbayev (brat prezydenta Kazachstanu), Oleg Novachuk, Eduard Ogai, Lord Renwick z Clifton, Philip Aiken, Simon Heale, Daylet Yergozhin, Clinton Dines i Charles Watson.