Gorące tematy:

EFNI 2015: Jakich reform potrzebuje Ukraina, by spełnić swoje europejskie aspiracje członkostwa w UE?

W dniach 30.09-02.10.2015 w Sopocie zebrali się przedstawiciele świata biznesu, środowisk akademickich oraz osobistości z życia publicznego z Polski i ze świata. Obok poszukiwania remedium na kryzys kapitalizmu, czy problem uchodźców, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei dyskutowano o tym, jakie wyzwania stoją przed przechodzącą proces reform Ukrainą. Debatę poświęconą naszemu wschodniemu sąsiadowi współorganizowała Fundacja Otwarty Dialog wraz z Kiev Dialogue oraz Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Paneliści rozmawiali m.in. o tym, co może przyspieszyć proces reform na Ukrainie i jakie przeszkody musi pokonać Kijów, by spełnić swoje europejskie aspiracje. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się m.in. Volodymyr Omelyan, wiceminister infrastruktury Ukrainy oraz Kalman Mizsei, szef misji doradczej UE ds. reformy sektora bezpieczeństwa cywilnego na Ukrainie,  jak również deputowany ukraińskiego parlamentu Viktor Kryvenko, rosyjski opozycjonista i adwokat Mark Feygin, europoseł Andrzej Grzyb i redaktor naczelny miesięcznika Forbes Michał Broniatowski.

W debacie wziął udział także prof. Jeffrey Sachs, amerykański ekonomista, który zasłynął jako doradca Leszka Balcerowicza i jeden z autorów programu polskiej transformacji gospodarczej. 

W opinii prof. Sachsa Ukraina nie powtórzy sukcesu polskiej transformacji gospodarczej po 1989 roku. Polski scenariusz jest nie do powtórzenia na Ukrainie ze względu na odmienne położenie geograficzne tych krajów – przekonywał Sachs. Pesymistycznie też odniósł się do polityki UE, wątpiąc w skłonność Europy do “heroicznych” działań na rzecz Ukrainy. Sachs odwołał się przy tym do przykładu Grecji – jego zdaniem niemożliwe jest, by Bruksela zdołała uratować Ukrainę, jeśli nie była w stanie skutecznie pomóc Atenom. Z Sachsem polemizował m.in. moderator debaty, poseł Marcin Święcicki i Kalman Mizsei. Poseł zwrócił uwagę, że wielkość obrotów handlowych między Ukrainą a Rosją nie musi automatycznie skazywać Kijowa na dryfowanie po rosyjskiej orbicie, a Polsce po zerwaniu więzów gospodarczych z krajami byłej RWPG udało się całkowicie przeorientować na rynki zachodnie. Kalman Mizsei zwrócił natomiast uwagę na fundamentalny fakt, że nie można ignorować faktu rosyjskiej agresji i obarczać jej ofiary wyłączną odpowiedzialnością za dobre stosunki z państwem-agresorem.

Uczestnicy debaty rozmawiali także o problemie korupcji, która na Ukrainie ma charakter systemowy, roli organizacji pozarządowych, które mobilizują władzę do działania, wymianie kadr w administracji publicznej, zdolności Ukrainy do przyciągania zagranicznych inwestycji oraz wielu innych reformach (m. in. w sektorze służby zdrowia i ubezpieczeń medycznych) Jednocześnie większość panelistów zgodziła się ze stwierdzeniem, że proces reform postępuje wolno, ale zmiany idą w dobrym kierunku.

Organizatorem Europejskiego Forum Nowych Idei jest Konfederacja Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE i miastem Sopot.

Czytaj także: