Gorące tematy:

Jaremcze: VIII Spotkanie Polsko-Ukraińskie

Nasza koleżanka Agnieszka Piasecka z Fundacji Otwarty Dialog wzięła udział w VIII Polsko-Ukraińskim Spotkaniu w miejscowości Jaremcze, gdzie oceniła relacje polsko-ukraińskie z perspektywy wdrażania zagranicznej pomocy technicznej.

W dniach 25-27 września 2015 roku w ukraińskim miasteczku o polityce i historii dyskutowali historycy, politolodzy, dyplomaci oraz badacze stosunków międzynarodowych z Polski i Ukrainy. Debatę zorganizowały wspólnie Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Uniwersytet Warszawski, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki i redakcja gazety „Kurier Galicyjski”. Obok współczesnych relacji polsko-ukraińskich zebrani rozmawiali m.in. o pamięci historycznej.

Ze szczegółowym podsumowaniem wydarzenia można zapoznać się na stronie Kuriera Galicyjskiego: www.kuriergalicyjski.com/