Gorące tematy:

O reformach Interpolu na konferencji OBWE

21 września rozpoczęła się dwutygodniowa konferencja przeglądowa wymiaru ludzkiego OBWE z cyklu “OSCE Human Dimension Implementation Meeting” organizowana przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Do Warszawy przyjechali dyplomaci, przedstawiciele innych organizacji międzynarodowych oraz społeczeństwa obywatelskiego z 57 państw członkowskich OBWE. Jak co roku, w HDIM udział wzięła także Fundacja Otwarty Dialog.

We wtorek 22 września br. Fundacja zorganizowała wydarzenie towarzyszące poświęcone reformie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (‪Interpol) w związku z jej politycznie motywowanym nadużywaniem przez kraje niedemokratyczne. Przedstawiciele ODF zaprezentowali konkretne przypadki oraz dotychczasowe działania na rzecz reformy ze strony OBWE, ‪UE i ‪Rady Europy. Przedstawili także rekomendacje, jak zapobiegać wspomnianym nadużyciom. Wśród prelegentów wystąpili prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyla Kozlovska, a także Muratbek Ketebayev, Alma Shalabayeva, Evgeny Zhovtis, Artur Trofimov, Pavel Zabelin, Pavel Ivlev, Nikolai Koblyakov.

Obecni doszli do wniosku, że Interpol po 2 latach nacisków ze strony organizacji pozarządowych zaczął zmieniać politykę wobec tzw. czerwonych alertów i zwraca większą uwagę na unikanie ewentualnego instrumentalnego wykorzystywania go przez państwa niedemokratyczne. Cieszymy się z tych sygnałów, choć jesteśmy świadomi, że bardzo dużo takich spraw nadal się toczy.

W interaktywnej konferencji, na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog, wziął udział także Mark Feygin, adwokat Nadii Savchenko – ukraińskiej pilotki od ponad roku przetrzymywanej w rosyjskim więzieniu. Feygin zdementował wcześniejsze wypowiedzi rosyjskich “państwowych NGOs” o sprawiedliwości i rządach prawa, jakie rzekomo panują w tym kraju.

Wielu oficjalnych gości i delegatów konferencji OBWE wzięło także udział w debacie „13 zakładników Putina. Jak możemy ich uwolnić?”, zorganizowanej 24 września w centrum „Ukraiński Świat” przez Fundację Otwarty Dialog.

Zobacz także: