Gorące tematy:

Zaproszenie na wydarzenie towarzyszące poświęcone konieczności reformy Interpolu w ramach konferencji przeglądowej stanu praw człowieka OBWE

Fundacja Otwarty Dialog ma przyjemność zaprosić na wydarzenie towarzyszące poświęcone konieczności reformy Interpolu w związku z motywowanymi politycznie wnioskami składanymi przez państwa niedemokratyczne. Wydarzenie odbędzie się w ramach dwutygodniowej konferencji przeglądowej stanu praw człowieka i demokracji w Europie, Azji Centralnej i Ameryce Północnej OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) pod nazwą “Human Dimension Implementation Meeting”.

  • Wtorek, 22 września 2015 r, w godzinach 13.30-14.30
  • Hotel Sofitel-Victoria, Ulica Królewska 11, Warszawa, Polska

W ciągu ostatnich lat Interpol, międzynarodowa organizacja policji kryminalnej o prawie stuletniej tradycji, poddawana jest krytyce. Apele o reformę Interpolu wystosowują międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka, które ujawniły liczne przypadki prześladowania za pomocą mechanizmu “czerwonego powiadomienia” (ang. Red Notice) oponentów politycznych. Kraje niedemokratyczne ścigają swoich krytyków, którzy emigrowali z kraju, często działając pośrednio i wysługując się przy tym władzami zaprzyjaźnionych krajów.

Organizacje obrony praw człowieka, w tym Fundacja Otwarty Dialog, obnażyły dysproporcje pomiędzy możliwością obrony ściganego a narzędziami, którymi dysponują autorytarne reżimy – m.in. fabrykacji zarzutów i spraw karnych, które stają się podstawą dla wydania “czerwonego powiadomienia”. 

Rok 2015 okazał się przełomowy, Interpol postanowił uwzględnić rekomendacje płynące od przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i zaadaptował politykę ochrony osób, które padły ofiarą automatyzmu wpisanego w procedurę “czerwonego powiadomienia”. W konsekwencji wiele z opozycjonistów, niezależnych dziennikarzy, działaczy i aktywistów zostało wykreślonych z bazy poszukiwanych Interpolu.

Fundacja Otwarty Dialog z uznaniem przyjęła ostatnie zmiany w organizacji międzynarodowej policji kryminalnej, jednocześnie wciąż istnieją problemy, które pozostają nierozwiązane. Konieczne jest m.in. ustanowienie lepszej komunikacji pomiędzy Interpolem a Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz wypracowanie takich procedur, które ukróciłyby możliwość wnioskowania o ekstradycję przez państwa niedemokratyczne za pomocą sojuszniczych państw trzecich. 

Spotkanie poprowadzi Lyudmyla Kozlovska – prezes zarządu Fundacji Otwarty Dialog.

W wydarzeniu wezmą udział osoby, które zostały zatrzymane na podstawie politycznie motywowanych zarzutów i/lub wobec których wystosowano “czerwone powiadomienie”: Pavel Zabelin (Rosja, zatrzymany w Estonii i Niemczech), Muratbek Ketebayev (Kazachstan, zatrzymany w Polsce i Hiszpanii), Nikolai Koblyakov (Rosja/Francja, zatrzymany w Bułgarii), Alma Shalabayeva (Kazachstan, zatrzymana i nielegalnie deportowana z Włoch).

Spotkanie będzie tłumaczone na języki: polski, rosyjski i angielski. 

Rejestracja: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie jest otwarta dla dyplomatów, urzędników międzynarodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, których zapraszamy także na naszą czwartkową dyskusję nt. więźniów politycznych Rosji, która odbędzie się w Ukraińskim Świecie. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest TUTAJ.