Gorące tematy:

Ukraińska agencja informacyjna o raporcie analityków Fundacji Otwarty Dialog

7 września na stronie ukraińskiej agencji informacyjnej UNN ukazał się artykuł dotyczący raportu autorstwa analityków Fundacji Otwarty Dialog. Publikacja dotyczy sytuacji ukraińskich przesiedleńców wewnętrznych oraz pomocy, jaką otrzymują od państwa ukraińskiego i społeczności międzynarodowej.

Za Fundacją Otwarty Dialog UNN zwróciło uwagę na rozmiary pomocy, jaką otrzymują różne grupy społeczne w związku z przemieszczeniem się ze strefy ATO do bezpieczniejszych regionów Ukrainy. „Zaspokojenie podstawowych potrzeb przesiedleńców wewnętrznych nie byłoby możliwe bez prowadzonej na szeroką skalę pomocy ze strony innych państw i organizacji międzynarodowych, które wyciągnęły do Ukrainy pomocną dłoń” – cytuje autorów raportu agencja UNN.

Źródło: unn.com.ua