Gorące tematy:

Delegatka ZP OBWE występuje w obronie Vladimira Kozlova

Wzmagają się naciski władz Kazachstanu na Vladimira Kozlova, opozycjonistęskazanego na ponad 7 lat więzienia. Jak informowaliśmy, władze kolonii karnej podjęły decyzję o zaostrzeniu warunków odbywania kary przez Kozlova, którego niedawno niesprawiedliwie ukarano pobytem w karcerze. W ten sposób pozbawia się go przysługującego mu zgodnie z kazachstańskim prawem możliwości przedterminowego zwolnienia warunkowego.

O respektowanie praw opozycjonisty i interwencję w jego sprawie na szczeblu Unii Europejskiej apelowali m.in. była szefowa polskiego MSZ i Posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, Poseł na Sejm RP Marcin Święcicki oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego z Czech Tomas Zdechovsky. Do apeli tych przyłączyła się przewodnicząca czeskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE i wiceprzewodnicząca Komisji Generalnej ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych, Ivana Dobesova.

Dobesova, powołując się na informacje Fundacji Otwarty Dialog, poprosiła ambasadora Kazachstanu rezydującego w Pradze o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji Kozlova. Podobną prośbę skierowała do szefa kolonii karnej, w której swój wyrok odbywa opozycjonista. Jednocześnie zwróciła uwagę na stan zdrowia skazanego, który nie pozwala na odbywanie przez niego pół roku kary w warunkach o zaostrzonym rygorze. Zaapelowała także o zapewnienie mu prawa do przedterminowego zwolnienia warunkowego, które przysługuje dobrze sprawującym się więźniom po odbyciu połowy wyroku.

Pobierz: