Gorące tematy:

MSZ Estonii przytacza przykłady wdrożonych antyrosyjskich sankcji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii w liście skierowanym do Fundacji Otwarty Dialog wyjaśnia jak przebiega w kraju implementacja europejskich sankcji wymierzonych w Rosję. List jest odpowiedzią na apel Fundacji, która zainicjowała międzynarodową kampanię na rzecz większej transparentności i udostępniania informacji opinii publicznej o tym jak państwa członkowskie UE wprowadzają restrykcje.

Obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych za implementację sankcji w Estonii odpowiedzialne są m.in.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zarząd Lotnictwa Cywilnego, czy Związek Banków. W odpowiedzi Tallin nie tylko opisuje kompetencje przynależne poszczególnym urzędom, wymienia także konkretne przypadki naruszeń. Na przykład rządowa agencja podległa MSW – FIU, która jest niezależną jednostką estońskiej Policji i Straży Granicznej, do tej pory otrzymała kilkanaście raportów dt. sankcji finansowych nałożonych na Rosję i Ukrainę (odnośnie osób związanych z byłym reżimem prezydenta Wiktora Janukowycza). Wśród spraw wymienia się m.in. wszczęcie procesu karnego pod zarzutem próby finansowania terroryzmu przeciwko osobie, która wysyłała pieniądze dla osoby objętej sankcjami. Jednostki figurujące na liście sankcji przyjętych przez UE wykorzystywały także pośredników przy np. zakładaniu kont w banku, co także zostało odnotowane przez FIU. 

MSZ Estonii pisze także m.in. o znaczącym wzroście liczby naruszeń związanych z eksportem towarów strategicznych. Według danych instytucji, które zajmują się w Estonii kontrolą wyżej wymienionego eksportu, w 2014 roku odnotowano łącznie 143 przypadki przestępstw w odniesieniu do towarów strategicznych. W porównaniu do 2013 roku ich liczba wzrosła aż trzykrotnie. W większości naruszenia dotyczyły takich sprzętów jak: wojskowe pojazdy naziemne, części zamienne do samolotów wojskowych, urządzenia nawigacyjne, celowniki noktowizyjne, czy kamizelki kuloodporne.