Gorące tematy:

Polskie MSZ odpowiada na apel ODF o publiczne udostępnianie informacji na temat antyrosyjskich sankcji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odpowiedziało na zapytanie prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej dotyczące transparentności przy wdrażaniu unijnych sankcji przeciw Rosji. Fundacja wystosowała apel do państw członkowskich UE, ponieważ informacje na temat implementacji sankcji na szczeblu krajowym są upublicznione fragmentarycznie lub niedostępne.

Polskie MSZ w odpowiedzi wystosowało pismo, w którym informuje o rodzajach nałożonych przez UE sankcji oraz zapewnia, że wszystkie państwa członkowskie wdrażają rozporządzenia przyjęte przez Radę UE na podstawie art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. „W przypadku sankcji sektorowych oraz sankcji krymskich oznacza to, że wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w UE są zobowiązane do przestrzegania przepisów rozporządzeń” – czytamy w liście.

W piśmie poinformowano również o polskich organach odpowiedzialnych za wdrażanie sankcji II fazy. W przypadku zamrożenia aktywów właściwym organem jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, natomiast sankcje związane z zakazem podróżowania realizowane są przez służby i instytucje odpowiedzialne za proces udzielania zgody i dopuszczania do wjazdu osób na terytorium UE.

Polska jest kolejnym krajem obok Czech, Bułgarii, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Irlandii i Słowacji, który nie okazał się obojętny wobec kampanii zainicjowanej przez ODF. Jej celem jest monitorowanie wdrażania sankcji przeciw Rosji oraz stworzenie miejsca, które gromadziłoby wszelkie informacje na ten temat i byłoby dostępne dla szerszego kręgu odbiorców.