Gorące tematy:

MSZ Portugalii odpowiedziało na apel ODF o upublicznianie informacji dt. wprowadzania antyrosyjskich sankcji

Przyjęte przez Radę Unii Europejskiej decyzje nakładające sankcje na Rosję zobowiązują państwa członkowskie UE do wprowadzania restrykcji na szczeblu krajowym. Jednak proces ich implementacji w dużej mierze pozostaje niedostępny dla opinii publicznej. Stąd Fundacja Otwarty Dialog (ODF) zaapelowała do dwudziestu ośmiu krajów UE o większą transparentność. MSZ Portugalii zdawkowo odpowiada: „regulacje UE, które wprowadzają środki restrykcyjne są obowiązkowe i bezpośrednio stosowane w portugalskim porządku prawnym”, nie odnosząc się przy tym do żadnych przykładów.

Kampania zainicjowana przez ODF ma na celu monitorowanie konkretnych działań podejmowanych przez władze państw członkowskich UE. Nie mamy wątpliwości, że sankcje są przestrzegane, apelujemy jednak o informowanie opinii publicznej o konkretnych działaniach podejmowanych przez poszczególne kraje.

Do tej pory na apel Fundacji odpowiedziały już Czechy, Bułgaria, Holandia, Litwa, ŁotwaPolska, Estonia, Szwecja, Holandia oraz Słowacja. W kampanię włączył się także m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Ivan Štefanec.