Gorące tematy:

Czechy wspierają sankcje nałożone na Rosję. Podwojono pomoc finansową dla Ukrainy

Fundacja Otwarty Dialog zwróciła się do rządu Republiki Czeskiej pytając o to czy i jak wdrażane są sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską w związku z kryzysem na Ukrainie. W odpowiedzi władze Czech zapewniają o swoim udziale w nakładaniu sankcji na każdym etapie ich wprowadzania na szczeblu UE, informując jednocześnie o podwojeniu sumy przeznaczonej na pomoc finansową dla Ukrainy w 2015 roku. 

Stanowisko Republiki Czeskiej w sprawie kryzysu na Ukrainie przedstawił Radek Pech, dyrektor departamentu ds. Europy Północnej i Wschodniej czeskiego MSZ. W piśmie podkreślił, że Czechy nie uznały aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską oraz wielokrotnie wzywały Rosję do natychmiastowego wycofania swoich wojsk z Ukrainy, zatrzymania dostaw broni dla separatystów i pomocy w zapewnieniu politycznego rozwiązania kryzysu. Jak zwraca uwagę Pech Republika Czeska brała udział w nakładaniu sankcji na Federację Rosyjską na wszystkich etapach tego procesu, a w czerwcu tego roku poparła również ostatnia decyzję UE o przedłużeniu czasu trwania sankcji gospodarczych o kolejne sześć miesięcy.

Na poparcie zaangażowania Czech w pomoc Ukrainie MSZ przytoczyło dane dotyczące wsparcia finansowego przekazywanego w 2014 i 2015 roku. Łączną wartość pomocy na rok 2015 ministerstwo oszacowało na  90 milionów koron czeskich (ok. 3.3 milionów euro). 

Środki przeznaczono na: pomoc humanitarną (33 miliony koron), przebudowę budynków ukraińskiej administracji publicznej oraz wspieranie jej funcjonowania (23 miliony koron), projekty współpracy na rzecz transfromacji (14.5 miliona koron), wspieranie specjalnej misji obserwacyjnej OBWE, czy finansowanie stypendiów dla ukraińskich studentów (2 miliony koron).

Apel wystosowany przez Fundację do czeskiego MSZ jest częścią kampanii, w ramach której wzywamy kraje członkowskie Unii –  zobowiązane do wdrażania na poziomie krajowym sankcji nałożonych na Rosję przez UE – do transparentności i udostępniania informacji opinii publicznej w sprawie sankcji. Do tej pory na apel Fundacji odpowiedziało już Wilno i Sofia. W kampanię włączył się także deputowany do Parlamentu Europejskiego Ivan Štefanec.