Gorące tematy:

Bułgaria odpowiada na apel ODF o transparentność przy implementacji rosyjskich sankcji

Fundacja Otwarty Dialog zwróciła się do dwudziestu ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej, pytając o to czy i jak wdrażane są sankcje przeciwko Rosji na poziomie krajowym. W kampanię ODF włączyli się unijni politycy, m.in. deputowany do Parlamentu Europejskiego Ivan Štefanec. Na apel odpowiedziało już Wilno, teraz Sofia tłumaczy, jakie obowiązki spoczywają na danym państwie w związku z sankcjami oraz jakie urzędy odpowiadają za ich wprowadzenie, unikając odpowiedzi na pytanie jak skuteczne są działania bułgarskich władz. 

Jak wskazuje rząd Bułgarii, powołując się m.in. na artykuł 288 TFEU, implementacja sankcji przyjętych przez UE jest obowiązkowa dla wszystkich krajów członkowskich. W odpowiedzi rząd Bułgarii wylicza także zakres obowiązków władz krajowych, związanych ze wdrożeniem sankcji. Wśród nich znalazły się m.in. definiowanie kary za niewłaściwą implementację sankcji, współpraca z finansowymi instytucjami i uzyskiwanie od nich informacji, czy składanie raportów do Komisji Europejskiej. Na poziomie krajowym za koordynacje wdrażania sankcji odpowiada MSZ. Jednocześnie wymieniono konkretne organy i urzędy odpowiedzialne za implementację środków ograniczających zleconych przez UE, wśród nich znalazły się m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony, Narodowy Bank Bułgarii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Transportu. Każde z ministerstw zajmuje się określonym typem sankcji. 

O ile wyczerpująca jest odpowiedź odnośnie aktów prawnych regulujących implementację sankcji na poziomie krajowym, czy zakresu obowiązków przynależnych bułgarskim instytucjom i ministerstwom, rząd Bułgarii nie podzielił się informacjami dotyczącymi tego jak w praktyce wygląda wprowadzanie sankcji, i jak często się je wprowadza.