Gorące tematy:

Atlantic Council: Czego Ukraina może się nauczyć od Polski?

Na stronie amerykańskiego think-tanku Atlantic Council, który przygotowuje raporty dla amerykańskiego rządu, ukazał się artykuł o tym jak Ukraina może czerpać z doświadczeń sąsiedniej Polski. 

Autorka publikacji przeciwstawia Polskę Ukrainie, choć jak wskazuje jeszcze na początku lat 90. oba kraje były w podobnie opłakanym stanie. Polska jednak wzięła na swoje barki ciężar reform, co sprawia, że dziś jest strategicznym partnerem dla Kijowa.

Decentralizację władzy na Ukrainie obok polityków (takich jak np. Marcin Święcicki) wspierają polskie organizacje pozarządowe. W artykule cytowany jest Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, którego zdaniem Polska stanowi bramę do Unii Europejskiej dla Ukrainy, a jej rozwiązania wydają się najbardziej przystające do powielenia ich na Ukrainie.

Zobacz artykuł