Gorące tematy:

Bartosz Kramek: postulowane zmiany w konstytucji mogą otworzyć furtkę do autonomii Donbasu

Przewodniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek na antenie TVN Biznes i Świat zdementował informacje, według których Prawy Sektor stanowiłby zagrożenie dla Polski oraz odniósł się do przeprowadzanego na Ukrainie procesu reform, ostrzegając przed zapisem o przyznaniu Donbasowi specjalnego statusu.

Kramek potępił anarchię w obwodzie zakarpackim, jednocześnie zastrzegł, że nie należy przeceniać roli i znaczenia Prawego Sektora, którego pozycja jest pochodną słabości państwa, niebędącego w stanie efektywnie bronić się przed rosyjską agresją.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Fundacji poważne wątpliwości i obawy budzi natomiast zamieszanie wokół niektórych przepisów projektu zmian w ukraińskiej konstytucji, które wspominają o “specjalnym statusie Donbasu”. Jak przekonywał Kramek postulowane zmiany w konstytucji mogą otworzyć w przyszłości furtkę do wprowadzenia autonomii Donbasu w drodze zwykłych zmian ustawowych, co byłoby już spełnieniem żądań Surkowa i Putina.

Zobacz wywiad