Gorące tematy:

Lustracja na Ukrainie. Ekspertyzy zebrane do projektu ustawy „O oczyszczeniu władzy”

Poniższa publikacja jest jednym z rezultatów projektu wsparcia lustracji i reformy sądownictwa, który Fundacja Otwarty Dialog prowadzi od końca marca 2014 r. 

Od przeszło roku organizujemy konsultacje do projektów ustaw z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz wizyty studyjne w Polsce a także w innych krajach, które mają doświadczenia transformacji ustrojowej. 

Poniższe ekspertyzy dotyczą pierwszego projektu ustawy “O oczyszczeniu władzy” zarejestrowanego w 2014 r. w Radzie Najwyższej i przegłosowanego w pierwszym czytaniu. Choć projekt ustawy ostatecznie przyjęty został w zmienionym kształcie, to część uwag ekspertów została w nim uwzględniona. Ekspertyzy te pozostają wartościowe z punktu widzenia ujęcia lustracji w perspektywie m.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Wszystkim ekspertom zaangażowanym w projekt bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcany – bardzo często pro bono – czas. Dziękujemy również USAID FAIR Justice Project oraz EU Advisory Mission, bez których partnerskiego i finansowego wsparcia nasza praca nie byłaby możliwa. 

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Agnieszka Piasecka – [email protected]

Czytaj także: