Gorące tematy:

Zakaz wjazdu, eksportu i tranzytu broni – litewski MSZ o sankcjach przeciwko Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy odpowiedziało na apel Fundacji Otwarty Dialog o większą transparentność i udostępnianie informacji o procesie wdrażania sankcji przeciwko Rosji ustanowionych przez Unię Europejską. Wilno zapewnia: „(…) Litwa należycie respektuje swoje międzynarodowe zobowiązania, wkładając duży wysiłek by zapewnić pełną implementację międzynarodowych sankcji”.

Implementacja środków ograniczających jest regulowana na dwóch poziomach – na szczeblu Unii Europejskiej w wydawanych przez nią aktach prawnych oraz na szczeblu krajowym. Litewski MSZ zapewnia, że wypełnia swoje zobowiązania i wymienia akty prawne regulujące na poziomie krajowym wdrażanie sankcji.

Zgodnie z procedurą opisaną w rozporządzeniu wydanym przez litewski rząd osoby objęte zakazem wjazdu są umieszczane na dedykowanej liście. Co więcej w stosunku do Rosji stosuje się zakaz eksportu/importu/tranzytu broni i amunicji. 

W odpowiedzi MSZ doprecyzowuje także funkcję jaką pełni przy aplikacji rosyjskich sankcji. Rolą resortu jest koordynacja implementacji międzynarodowych sankcji i zapewnienie dostępu do informacji. Do MSZ, zgodnie z prawem, spływają też informacje od instytucji finansowych o zamrożonych aktywach osób objętych restrykcjami, choć do tej pory nie odnotowano takich przypadków.

Fundacja Otwarty Dialog monitoruje proces wprowadzania sankcji przeciwko Rosji i ich egzekwowania przez kraje członkowskie Unii oraz prowadzi kampanię, wzywającą do większej transparentności i udostępniania informacji opinii publicznej. W ramach akcji Fundacja wystosowała apele do dwudziestu ośmiu krajów UE, pytając o to jak w praktyce kraje UE wdrażają sankcje. Otwarty Dialog współpracuje też z europarlamentarzystami – kampanię wsparł m.in. Ivan Štefanec.