Gorące tematy:

ODF apeluje do krajów Unii o transparentność przy wdrażaniu rosyjskich sankcji

Fundacja Otwarty Dialog zaapelowała do ministrów spraw zagranicznych dwudziestu ośmiu krajów Unii Europejskiej o większą transparentność przy wdrażaniu sankcji, w szczególności unijnych środków ograniczających nałożonych na Rosję w związku z jej zaangażowaniem w konflikt na wschodnich rubieżach Ukrainy. Wsparcie Unii jest kluczowe w ustabilizowaniu sytuacji jednak za deklaracjami słownymi muszą iść konkretne czyny. Za takie można uznać kolejne decyzje o nałożeniu, a następnie przedłużeniu sankcji wobec Kremla za aktywną rolę jaką Rosja odgrywa w konflikcie i nielegalny charakter jej interwencji. Informacje o tym jak w praktyce wdrażane są środki ograniczające powinny być jednak ogólnie dostępne.

Fundacja zwróciła się do państw członkowskich Unii apelując o udostępnienie opinii publicznej informacji na temat wdrażania sankcji, zwłaszcza tych nałożonych na poszczególnych rosyjskich urzędników oraz firmy bezpośrednio zaangażowane w to co dzieje się na Ukrainie. 

Informacje udostępniane opinii publicznej dotyczące implementacji sankcji przez kraje członkowskie UE, w tym konkretne ich przykłady, są często sfragmentaryzowane, ciężko je znaleźć bądź są po prostu niedostępne – stwierdziła Lyudmyla Kozlovska, Prezes Fundacji Otwarty Dialog – Nasza organizacja wezwała do większej transparentności w tej kwestii by ustanowić lepsze zrozumienie wspólnego stanowiska UE, zarówno w państwach członkowskich UE, a także na Ukrainie i w Rosji.

Otwarty Dialog prowadzi kampanię, m.in. adresowaną do członków Parlamentu Europejskiego, której celem jest stworzenie miejsca, które gromadziłoby wszelkie informacje na temat wdrażania sankcji i byłoby dostępne dla szerszego kręgu odbiorców. Stroną agregującą informacje o sankcjach wdrażanych przez poszczególne kraje UE mogłaby być podstrona Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub Rady Unii Europejskiej. By uzyskać poparcie europarlamentarzystów Fundacja wystosowała apele do ministerstw zagranicznych krajów UE, odpowiedź otrzymaliśmy już z Litwy i Bułgarii. Z pismem zdążył się już też zapoznać MSZ Irlandii.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Lyudmyla Kozlovska – [email protected]
Anna Koj – [email protected]