Gorące tematy:

Przeszłość jako preludium: o stosunkach polsko-ukraińskich na Uniwersytecie Cambridge

W dniach 29.06-01.07.2015 Fundacja Otwarty Dialog wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Cambridge Polish StudiesCambridge Ukrainian Studies poświęconej stosunkom polsko-ukraińskim, pt. „Past as Prelude: Polish-Ukrainian Relations for the Twenty-First Century”. Wśród mówców znaleźli się Przewodniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek oraz Prezes ODF Lyudmyla Kozlovska.

W czterech panelach rozmawiano o obecnych stosunkach polsko-ukraińskich oraz perspektywie historycznej, doktrynach, które zdominowały relacje obu krajów i zmianie paradygmatów na przestrzeni lat. Konferencję otworzył prof. Frank Sysyn z Uniwersytetu Alberty. Wśród mówców znaleźli się m.in.: Sławomir Sierakowski, Paweł Kowal, Karolina Wigura, czy Andrzej Szeptycki.

Bartosz Kramek zaprezentował wystąpienie dotyczące współczesnych stosunków między Polską i Ukrainą, a w drugim panelu dyskusyjnym Lyudmyla Kozlovska opowiedziała o wyzwaniach w relacjach między krajami, skupiając się na problemach studentów i uchodźców.

Od 1989 r. Polska i Ukraina, pomimo trudnej i dramatycznej historii umacniają stosunki oparte na wzajemnej współpracy, które mogą należeć do jednych z najbardziej znaczących politycznych i społecznych osiągnięć najnowszej historii Europy. Filarem polskiej polityki wschodniej po odzyskaniu niezależności stała się tzw. doktryna Giedroycia, zgodnie z którą samo istnienie niepodległej Litwy, Ukrainy i Białorusi zapewnia i wzmacnia niepodległość i suwerenność Polski. Dziś, po 25 latach, w obliczu nagłego zwrotu sytuacji geopolitycznej w regionie, Polska i Ukraina stają przed nieoczekiwanymi i fundamentalnymi wyzwaniami.

Rosja nie porzuciła swoich ambicji imperialnych, a wcześniejsze próby normalizacji stosunków pomiędzy naszymi krajami nie przyniosły rezultatów. Czy nowe czasy wymagają nowych koncepcji politycznych? Czy sojusz polsko-ukraiński stanie się nowym fundamentem bezpieczeństwa w Europie Wschodniej? Czy nasze społeczeństwa mają już za sobą historyczne pojednanie?

Trzy dni konstruktywnej dyskusji podsunęły ciekawe odpowiedzi i pomysły na wspólne inicjatywy w przyszłości. Wiemy jedno – im silniejsza jest Ukraina, tym bezpieczniejsza i silniejsza staje się Polska.

Szczególne podziękowania składamy organizatorom i gospodarzom, których reprezentowali dr Rory Finin i dr Stanley Bill.

Zobacz także: