Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog wzięła udział w Sesji Rocznej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Helsinkach

W dniach 6-9 lipca 2015 r. Helsinki gościły delegacje parlamentarne z 57 państw, które wzięły udział w 24. Sesji Rocznej Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W sesji udział wzięła także delegacja Fundacji Otwarty Dialog. Wynikiem współpracy parlamentarzystów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Azji Centralnej było przyjęcie Deklaracji Helsińskiej 2015. 

Delegacja ODF w składzie: Igor Savchenko, Katerina Savchenko oraz Tomasz Kłosowicz, spotkała się z delegatami do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, członkami misji dyplomatycznych i stałych przedstawicielstw państw członkowskich OBWE oraz członkami społeczeństwa obywatelskiego Finlandii.

Podczas spotkań rozmawiano m.in. o nadużywaniu system Interpolu przez państwa niedemokratyczne, więźniach politycznych odbywających wyroki w Rosji i Kazachstanie oraz o ukraińskim procesie reform.

Obok Deklaracji Helsińskiej 2015 przyjęto także dwie rezolucje poświęcone kontynuowaniu przez Federację Rosyjską polityki naruszeń zobowiązań OBWE i międzynarodowych norm oraz w sprawie uprowadzonych i nielegalnie przetrzymywanych w Rosji ukraińskich obywateli. Podczas trwania sesji odbył się także protest społeczności ukraińskiej i gruzińskiej w Finlandii, które wezwały do wypuszczenia przez władze rosyjskie N. Savchenko, O. Sentsova i innych ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. 

Fundacja wzięła udział w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE na zaproszenie kilku krajowych delegacji oraz parlamentarzystki z Portugalii i przewodniczącej Komisji ds. Demokracji, Praw Człowieka iKwestii Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Isabel Santos.

  • Zobacz więcej zdjęć i filmów z 24. Sesji Rocznej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE