Fundacja Otwarty Dialog bierze udział w pierwszym posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Przetwarzania Informacji (GTI), mającej za zadanie dokonanie przeglądu mechanizmów nadzorczych Interpolu

9 lipca 2015 | Autor: Lyudmyla Kozlovska

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin